Energiesysteem

De energietransitie gaat over meer dan alleen opwek en besparing van energie. Het gaat ook, nu meer dan ooit, om gezamenlijk toewerken naar het energiesysteem van de toekomst. Op dit moment ervaren we de  beperkende effecten van netcongestie; het kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet is voor bedrijven of zonnevelden al geen gegeven meer. Alle ambities in deze agenda zullen vroeg of laat aanlopen tegen de netcongestie als hier niet vroegtijdig over is nagedacht. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van  netcongestie; landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal. Maar met onze toenemende vraag naar energie en de verschuiving naar decentrale energie-opwek, is netcongestie een blijvend gegeven. Dit wordt deels opgelost door netverzwaringen, maar ons toekomstige energiesysteem zal heel anders zijn dan we nu kennen.

Ook omdat we de maatschappelijke kosten moeten beperken. Met flexibele, intelligente en lokale  energiesystemen die minder afhankelijk zijn van het energienet en dus de netcongestie ontlasten. Door onze leefomgeving zo energiezuinig mogelijk te maken en zo onze toekomstige energieopgave niet onnodig nog groter maken. Door opwek van warmte en elektriciteit te programmeren en prioriteren en zoveel  mogelijk te verbinden aan andere opgaves. Door toe te werken naar een goede zon/wind verhouding, omdat zo het net flexibel wordt gebruikt; zon vooral van april tot en met oktober overdag en wind vooral in de  andere maanden wanneer de vraag naar elektriciteit hoger is. Zo beperken we ook de maatschappelijke  kosten, want zon vraagt drie keer meer aansluitcapaciteit om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.

De combinatie zon/wind op één kabel levert nog meer energie bij minder aansluitcapaciteit. Dit vraagt om  structurele inzet en samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, ontwikkelaars en netbeheerder en staat aan de basis van ieder programma. Ons werk aan een gezond, toekomstbestendig energiesysteem is  onderdeel van het programma Regionale Energiestrategie RES, dat wordt aangejaagd van uit het Rijk. Het  heeft voor het Gelderse deel van onze regio ook een sterke relatie met het beleid voor de Gelderse Energie  Infrastructuur GEIS.