Afbeelding A1 bij Deventer met windmolens en zonnepanelen

Gebiedsontwikkeling

Als we al onze ambities in de regio willen realiseren, hebben we ongeveer 1,8 keer onze regio nodig. Daarom moeten we keuzes maken, slimme combinaties bedenken en met nieuwe oplossingen komen. Dat doen we met ons voorwaardenscheppende programma Gebiedsontwikkeling.

De uitdagingen die er zijn op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid zijn groot en urgent. Dezelfde noodzaak ligt ook bij de energietransitie, klimaatadaptatie, natuur, landbouw, het realiseren van een circulaire economie en de stikstofproblematiek. Dat vraagt om samenhangende oplossingen.

Het Rijk heeft de regie en heeft de provincies de opdracht gegeven om tot gebiedsgerichte oplossingen te komen, waarin alle opgaven een plek krijgen. Het Rijk, de provincies, de regio’s en de gemeenten maken daarom hier in 2023 bestuurlijke afspraken over. Als Regio Stedendriehoek werken we samen met de provincies en waterschappen aan één Ruimtelijk regioverhaal en we maken heldere, richtinggevende afspraken. Zo kunnen we aanspraak maken op financierings- of ondersteuningsmogelijkheden vanuit Rijk en provincies.

  • Gebiedsontwikkeling
    Sietske Heddema

    Programmamanager Gebiedsontwikkeling

    06 460 00 886