Algemeen bestuur

Het bestuur van Regio Stedendriehoek bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur zitten acht leden (één lid per gemeente) die door hun colleges zijn aangewezen. Het algemeen bestuur bespreekt gezamenlijk de afspraken over de toekomst van de regio. Iedere gemeente heeft daarin een gelijke stem. Het dagelijks bestuur (aangewezen door het algemeen bestuur) bestaat uit drie leden: de voorzitter, de vicevoorzitter en een lid. Zij verzorgen de agenda voor het algemeen bestuur.

Samenstelling Algemeen Bestuur
 • Apeldoorn: Nick Derks – programmaportefeuille Regionale Economie van de Toekomst, namens AB lid partneroverleg Regiodeal ‘Sterker in 3D’.
 • Brummen: Geert van Rumund  (waarnemend)
 • Deventer: Ron König – voorzitter, programmaportefeuille Mobiliteit en themaportefeuilles organisatie en financiën, lobby, communicatie en externe betrekkingen (gezamenlijke verantwoordelijkheid met de voorzitter van de Strategische Board, Ton Heerts (Apeldoorn)), onafhankelijk voorzitter Partneroverleg ‘Regio Deal Sterker in 3D’, voorzitter stuurgroep Cleantech Regiodeal (afronding)
 • Epe: Tom Horn – programmaportefeuille Gebiedsontwikkeling (Peter Messerschmidt (Apeldoorn) is portefeuillehouder voor de opgave ‘Verstedelijking in balans’)
 • Heerde: Olaf Prinsen – themaportefeuille Raden (raadsadviescommissie, regeling, raadsconferenties)
 • Lochem: Sebastiaan van ‘t Erve – themaportefeuille Monitoring en datagedreven werken
 • Voorst: Paula Jorritsma – programmaportefeuille Vitaal Landelijk Gebied, namens AB lid partneroverleg Regiodeal ‘Sterker in 3D’
 • Zutphen: Eva Boswinkel – vicevoorzitter, programmaportefeuille Slimme Groene Verstedelijking, themaportefeuille Uitvoeringsagenda 2023-2030

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur
 • Ron König (voorzitter)
 • Eva Boswinkel (vicevoorzitter)
 • Paula Jorritsma (lid)

Ineke Lijnema (secretaris-directeur Regio Stedendriehoek) is secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en wordt daarbij ondersteund door een bestuursadviseur.