Atlas

Atlas Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek staat voor uitdagende opgaven in de leefomgeving. Voldoende ruimte voor wonen en werken, een circulair bedrijfsleven, verduurzaming van onze energievoorziening, anticiperen op klimaatveranderingen en herstel van de balans tussen natuur en landbouw zijn slechts enkele van de vele voorbeelden. Bij de aanpak daarvan willen we het eigen karakter en de identiteit van de steden, dorpen en onze landschappen behouden en verder versterken.

Maar wat is dat karakter en waar is die identiteit op gebaseerd? Wat kenmerkt onze landschappen? Wat is de basis onder onze ecologische, sociale en economische systemen? Wie koers zet naar een ambitieuze bestemming heeft kennis en inzicht nodig: deze atlas helpt om de weg te vinden naar antwoorden op bovenstaande vragen. Hiermee bieden we kennis: over ons gebied, over onze historie en ons daily urban system. U vindt informatie over onder andere onze fysieke regio, bodem, lucht en water. De regio spant zich in voor een bredere welvaart en dat doen we van onder naar boven door bestuurlijke ambitie te koppelen aan bewegingen vanuit de samenleving.

Regio Stedendriehoek is in essentie een kennis- en netwerkorganisatie en daarom past deze atlas ook zo goed bij onze werkwijze. Laat deze atlas bijdragen aan gesprekken, discussies en dialogen! Wij denken dat de gegevens en het kaartmateriaal uit deze publicatie zullen leiden tot meer inzichten en kunnen bijdragen aan visievorming. Net zoals deze atlas het resultaat is van een vruchtbare samenwerking, kunnen we in onze regionale ontwikkeling de juiste stappen zetten door elkaar te versterken. En dat zet ons pas écht goed op de kaart.

Gerelateerd
Meer berichten