Slimme Groene Verstedelijking

De leefbaarheid van onze regio is, zoals gezegd, één van de belangrijkste opgaven waar we voor staan. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van (betaalbare en duurzame) woningen, met een goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van voorzieningen. In de afgelopen periode hebben we als regio al stevige afspraken gemaakt over het toevoegen van nieuwe woningen en over de ambities als het gaat over bereikbaarheid. Deze afspraken vormen de basis voor ons handelen.

Een belangrijke plek waar deze verstedelijkingsopgave zichtbaar wordt, zijn de verschillende spoorzones in onze regio. Daar komen bereikbaarheid, wonen, voorzieningen en werken samen. Door onze regio daar te versterken groeien we als regio en blijven we aantrekkelijk als vestigingsregio voor bijvoorbeeld jongeren.

Doelen voor 2030