Slimme Groene Verstedelijking

Wonen in onze mooie regio is heerlijk. Die leefbaarheid behouden is één van onze de belangrijkste opgaven. Daarom zetten we in op voldoende betaalbare en duurzame woningen, een goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van goede voorzieningen. In de afgelopen periode hebben we daar al goede afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld over het aantal nieuwe huizen dat we in de regio mogen bouwen. En dat bouwen doen we circulair en zo duurzaam mogelijk.

Locaties waar deze verstedelijkingsopgave goed zichtbaar wordt, zijn de verschillende spoorzones in onze regio. Denk aan de Noorderhaven in Zutphen, Stadscampus De Kien in Deventer en Spoorzone Apeldoorn. Daar komen bereikbaarheid, wonen, voorzieningen, leren en werken allemaal samen. Door die gebieden te versterken, groeien we als regio én blijven we aantrekkelijk als vestigingsregio voor bijvoorbeeld jong talent.

Doelen voor 2030