Slimme Groene Verstedelijking

Tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie.

Ruim 14 duizend arbeidsmigranten aan het werk

De groep arbeidsmigranten, groeit jaarlijks met 5%. Dat heeft impact op onze regio. De regio neemt verantwoordelijkheid om deze groep op een goede manier op te vangen in onze lokale gemeenschap. Door het stellen van eisen aan voldoende en goede huisvesting voor korte of lange duur. Maar ook het verbeteren van de positie van de arbeidsmigrant.

Aandacht voor arbeidsmigranten

Landelijk groeit de aandacht voor arbeidsmigranten. In opdracht van de regio Stedendriehoek werd een quickscan over arbeidsmigranten in de regio uitgevoerd in 2022. Het onderzoek is hier te lezen. Uit het onderzoek blijkt dat in de regio Stedendriehoek naar verwachting ruim 7.000 arbeidsmigranten wonen en ruim 14.000 arbeidsmigranten werken. De quickscan leidde ertoe dat de regio Stedendriehoek aan de slag is met een regionaal programmaplan. Alle gemeenten uit de Stedendriehoek zijn betrokken en leveren inbreng.

Twee masterstudenten van de studie Planologie van de Radboud Universiteit zijn verbonden aan de programmagroep. Zij deden onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen, en naar het stimuleren van private ondernemers om arbeidsmigranten te huisvesten.

Hier kunt u de twee uitkomsten lezen van twee onderzoeken uitgevoerd door studenten van de Radboud Universiteit.

Regio Stedendriehoek heeft het onderwerp arbeidsmigranten opgenomen in haar programma Slimme Groene Verstedelijking. Lucien Stöpler is hier de programmanager van.

Er wordt gewerkt aan een programmaplan arbeidsmigranten in de regio.