Vitaal Landelijk Gebied

Het buitengebied in onze regio is prachtig. Coulisselandschap, akkerbouw, natuurgebied, kernen, veeteelt, rivieren en recreatie komen hier allemaal samen. Deze aantrekkelijke landelijke woonomgeving moet behouden blijven. Maar er spelen veel maatschappelijke opgaven, zoals het stikstofvraagstuk, transitie van de landbouw, zorg voor biodiversiteit, ruimte voor energieopwekking, woningbouw, toenemende recreatie en mobiliteit.

De druk op de ruimte is dus groot. Daarom werken we in regionaal verband samen aan een logische en samenhangende invulling van de ruimte. Waar biodiversiteit is en ook ruimte voor een toekomstbestendige agrarische sector. Maar waar ook ingezet wordt op een duurzaam voedselsysteem zoals het stimuleren van het gebruik van lokale producten. De balans tussen natuur, recreatie, werken en wonen blijft een aandachtspunt. Natuurlijk kan een vitaal landelijk gebied niet zonder een toekomstbestendig water- en bodemsysteem dus ook daar zetten we vol op in. Het veranderend klimaat vergroot deze opgaven.

Doelen voor 2030