Vitaal Landelijk Gebied

Ons landelijk gebied is een belangrijk onderdeel van de identiteit van onze regio. In het landelijk gebied spelen heel veel verschillende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, CO2 vastlegging, het stikstofvraagstuk, transitie van de landbouw, voedsel- en eiwittransitie, zorg voor biodiversiteit, ruimte voor energieopwekking, woningbouw, toenemende recreatie en mobiliteit. Al deze opgaven zijn concreet voelbaar op het platteland.

De druk op de ruimte is groot, waardoor de opgaven strijden om de vierkante meters. Om in de toekomst ook nog goed te kunnen wonen, werken en recreëren, werken we in regionaal verband gezamenlijk aan een logische en samenhangende indeling van de ruimte waarbinnen functies gecombineerd kunnen worden.

Een gezond toekomstbestendig water- en bodemsysteem is een voorwaarde voor een vitaal landelijk gebied, dus voor ons landschap, de biodiversiteit en voor een toekomstbestendige agrarische sector.

Doelen voor 2030