Vitaal Landelijk Gebied

Duurzaam voedselsysteem

We werken aan een duurzaam voedselsysteem, waarin ook ander voedsel – met meer plantaardige eiwitten – en voedsel uit eigen regio een belangrijke plaats innemen.

Ons huidige voedselsysteem is in de toekomst steeds minder houdbaar. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling van een duurzaam voedselsysteem en het versterken van vraag en aanbod van duurzaam lokaal voedsel. Ook werken we mee aan de eiwittransitie en stimuleren we CSA’s (community supported
agriculture, buurtboerderijen dus) en voedsel coöperaties. Het stimuleren van consumentbetrokkenheid draagt bij aan de brede welvaart doordat consumentleden zich verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Door het kiezen voor producenten met een duurzame bedrijfsvoering uit de directe omgeving voelen mensen zich verbonden en geeft het hen invloed op de leefomgeving.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Zetten we in op consumentenbewustwording rondom korte voedselketens.
  • Versterken we het netwerk van korte ketenproducenten en afnemers.
  • Werken we aan het vergroten van aantal (onbemande) verkooppunten voor lokale producten.
  • Werken we aan projecten gericht op de eiwittransitie (zowel voor dierlijk veevoer als humane consumptie).
  • Stimuleren we initiatieven waarin consumentleden zich verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten.
  • Stimuleren we het gebruik van lokale producten in de institutionele markt (ziekenhuizen,  instellingen) en in de bedrijfscatering bij overheden en bedrijven, onder meer door bewustwording en ondersteuning bij aanbestedingstrajecten.