Regionale Economie van de Toekomst

Een sterke regionale economie en gezonde bedrijven creëren werk en inkomen. Dat is belangrijk voor de bestaanszekerheid van de onze inwoners. Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht van onze regionale economie. Om die sterke regionale economie te behouden is het nodig om continu te investeren in een goed vestigingsklimaat.

Tegelijkertijd zijn er grote opgaven zoals de uitdagingen op de arbeidsmarkt, de energietransitie en digitalisering. Dit vraagt om aandacht en investeringen van de regio als geheel. We zetten daarom in op zaken zoals de beschikbaarheid van onderwijs en onderzoek, een goede bereikbaarheid (ook digitaal), duurzame energiesystemen en toekomstbestendige bedrijventerreinen waar ondernemers ook daadwerkelijk kúnnen ondernemen.

Een grote uitdaging is het logistiek ecosysteem A1/IJssel te verbeteren. We zetten in op het versterken van de samenwerking in de logistiek om goederentransport, slimmer te organiseren en meer vervoer over water in plaats van de weg te stimuleren. Met als doel schoon en slim transport.

Doelen voor 2030