Regionale Economie van de Toekomst

Een sterke regionale economie en  goed functionerende bedrijven creëren werk en inkomen. Dat is belangrijk voor de bestaanszekerheid van onze inwoners. Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht van onze regionale economie. De gewenste groene en digitale groei vraagt om meer en toekomstbestendige woonlocaties.

Om die sterke regionale economie te behouden is het nodig om blijvend werk te maken van een goed vestigingsklimaat. Tegelijkertijd zijn er grote opgaven: van personeelstekorten tot de energietransitie en digitalisering. Dit vraagt om aandacht en investeringen van de regio als geheel. We investeren daarom in de randvoorwaarden voor een vitaal en toekomstbestendig bedrijfsleven zoals de beschikbaarheid van onderwijs en onderzoek, een goede bereikbaarheid (ook digitaal), duurzame energiesystemen en natuurlijk de fysieke ruimte om te ondernemen.

Als regio  gaan we in het programma Regionale Economie van de Toekomst samen aan de slag om de economie van de Regio Stedendriehoek toekomstbestendig te maken en te houden.

Doelen voor 2030