Regionale Economie van de Toekomst

Een veerkrachtige arbeidsmarkt

We werken vanuit een regionaal en mensgericht ontwikkelperspectief voor de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is in beweging. Er ontstaan nieuwe banen en beroepen met innovatieve werkvormen en werkarrangementen. Ondernemers in de regio hebben een sociaal duurzame voedingsbodem nodig om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen.

We steunen maatregelen die bijdragen aan een wendbare, weerbare beroepsbevolking en kansen bieden voor de ontwikkeling van de economie en brede welvaart. Het gaat dan concreet om het stimuleren van de aantrekkelijkheid van werkgevers en het inzetten op vaardigheden in plaats van diploma’s of werkervaring, want werkenden ontwikkelen zich steeds meer gedurende hun hele werkzame leven. We zetten in op het vergroten van arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie door onbenut arbeidspotentieel krachtiger te mobiliseren. Om de veerkracht van bedrijven en werknemers te versnellen, versterken we de samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven in campussen, techniekhubs, learning communities en ecosystemen. Dit doen we samen met andere betrokken partijen en samenwerkingsverbanden zoals de arbeidsmarktregio.

Om de regionale doelen te bereiken:

 • Ontwikkelen we in 2023 met onze achterbannen een human capital agenda voor groei in groene en  digitale vaardigheden die onze economie versterken.
 • Leveren we in 2023 actieplannen op voor impactvol ondernemen, groene en digitale groei, zodat
  bedrijven en beroepsbevolking inzicht krijgen in de behoefte aan kennis en innovatie.
 • Bieden we een podium aan het regionale bedrijfsleven om met kansrijke activiteiten jonge mensen te binden en te boeien.
 • Stimuleren we het creëren van extra stage-, leerwerken ervaringsplekken voor het opleiden van studenten beroepsonderwijs, zowel binnen bedrijven als in techniekhubs of fieldlabs.
 • Faciliteren we de groei van intersectorale mobiliteit en het versterken van posities op de  arbeidsmarkt.
 • Ondersteunen we de vorming van specifieke leergemeenschappen waarin bedrijven, werkenden,
  studenten en kennisinstellingen samen oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen van de toekomst.
 • Wij stimuleren dat inwoners en bedrijven weten waar ze terecht kunnen voor vragen over een leven lang ontwikkelen door regionaal aan te sluiten bij lobby.
 • Steunen we de lobby voor ruimte in capaciteit en regelgeving voor de onderwijsinstellingen om zich in te kunnen zetten voor de regio.