Regio Deal

Regio Deal ’24

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In dat kader heeft Regio Stedendriehoek op 31 oktober 2023 een nieuwe Regio Deal ingediend.

Regio Deal ’24

Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe Regio Deal. Afgelopen 31 oktober heeft Regio Stedendriehoek de nieuwe Regio Deal in het kader van de 5e tranche ingediend. Het thema van deze propositie is ‘Sterker in 3D’. Waarbij de 3D’s staan voor Duurzaam, Divers en Dichtbij.

Omdat de lopende Cleantech Regio Deal heeft laten zien dat de samenwerking tussen Overheden, Ondernemers en Onderwijs echt tot actie kan leiden, is de nieuwe aanvraag ontwikkeld vanuit die samenwerking. In 2-wekelijkse bijeenkomsten informeerden we initiatiefnemers over criteria van de Regio Deal en ondersteunden we ze bij de uitwerking van de voorstellen. Uitgangspunt is dat de nieuwe Regio Deal bestaat uit een aantal grote (clusters) van projecten waarin meerdere partijen samenwerken. Per cluster gaan we uit van een investering van enkele miljoenen; 50% Rijk, minimaal 50% publieke en private middelen uit de Regio. De doelen van de Uitvoeringsagenda staan centraal.

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de nieuwe Regio Deal kun je contact opnemen met Myriam de Jong of Siep Littooij, door een bericht te sturen naar regiodeal24@regiostedendriehoek.nl.

Huidige Regio Deal

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de toenmalige Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën. Die gaan over meerdere beleidsterreinen tegelijk en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het beter afstemmen van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het ontwikkelen van nieuwe technieken voor energietransitie, met de leefbaarheid van een gebied of het bevorderen van veiligheid. De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities.

Het doel van de nog lopende Cleantech Regio Deal is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen. Om dit te bewerkstelligen formuleerden we in deze Regio Deal twee actielijnen die elkaar versterken: ‘Cleantech Werkt’ aan ‘Groene Groei’.

  • Lobby en fondsenverwervingRegio Deal
    Myriam de Jong

    Projectleider Regio Deal 3e tranche / 5e tranche

    06 225 23 242
Gerelateerd
Meer berichten