Regio Deal

Regio Deal ‘Sterker in 3D’

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s, om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. In februari 2024 heeft het kabinet aangekondigd €20 miljoen te reserveren voor een nieuwe Regio Deal met de Regio Stedendriehoek. Samen met regionale cofinanciering levert dit een investeringspakket van minstens €40 miljoen op.   

Wil je weten hoe de komende tijd verloopt? Kijk dan naar onze routekaart of onze laatste updates.

Regio Deal ‘Sterker in 3D’ 

De Regio Deal, die loopt van 2024 tot en met 2028, richt zich op het bevorderen van brede welvaart door te investeren in de programmalijnen Duurzaam, Divers, Dichtbij en Krachtige Regio. Het is goed dat het Rijk actief wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze regio en erkent dat de innovatieve projecten die in onze regio worden opgezet door bedrijfsleven, onderwijs en overheden van groot belang zijn. Niet alleen voor de ontwikkeling van de regio Stedendriehoek, maar ook omdat de regio daarmee bijdraagt aan de maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen. 

Opgaven  

De nieuwe deal is nodig om de aanpak van de grote opgaven in onze regio een boost te geven. Zoals zorgen voor toekomstbestendige landbouw en bedrijventerreinen, circulaire bouw en productie, minder gebruik van fossiele brandstoffen en goede leefbare wijken met een goed cultureel klimaat voor onze inwoners. Deze steun van 20 miljoen betekent dat het Rijk inziet dat de regio ambitieus is en dat ze wil samenwerken om de mooie groene regio verder te ontwikkelen.

Heb je vragen over de Regio Deal? Neem dan contact met ons op via regiodealS3D@regiostedendriehoek.nl.

Heb je specifieke vragen over één van de programmalijnen, dan kun je direct mailen of bellen met de programmalijncoördinatoren: Barbara (Duurzaam), Joost (Dichtbij), Mirjam (Krachtige Regio), vacant (Divers).

Bekijk ook eens