Regio Deal

Regio Deal ’24

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Op dit moment werkt Regio Stedendriehoek hard aan het indienen van een nieuwe Regio Deal.

 

Regio Deal ’24

De voorbereidingen voor een nieuwe Regio Deal zijn in volle gang. Afgelopen maart vond de aftrap plaats voor de ontwikkeling van de aanvraag van een nieuwe Regio Deal. De belangstelling was groot: zo’n 75 vertegenwoordigers van Overheid, Ondernemers en Onderwijs uit de regio waren aanwezig.

Omdat de lopende Cleantech Regio Deal heeft laten zien dat de samenwerking tussen deze 3 O’s echt tot actie kan leiden, ontwikkelen we de nieuwe aanvraag ook vanuit die samenwerking. In werkplaatsen informeren we initiatiefnemers over criteria van de Regio Deal en ondersteunen we ze bij de uitwerking van de voorstellen. Uitgangspunt is dat de nieuwe Regio Deal bestaat uit een aantal grote (clusters) van projecten waarin meerdere partijen samenwerken. Per cluster gaan we uit van een investering van enkele miljoenen; 50% Rijk, 50% publieke en private middelen uit de Regio. De doelen van de Uitvoeringsagenda staan centraal.

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de nieuwe Regio Deal of het indienen van projecten, neem contact op met Myriam de Jong of Siep Littooij door een bericht te sturen naar regiodeal24@regiostedendriehoek.nl.

Huidige Regio Deal

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de toenmalige Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën. Die gaan over meerdere beleidsterreinen tegelijk en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het creëren van banen, de leefbaarheid van een gebied of het bevorderen van veiligheid. De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities.

Het doel van de nog lopende Cleantech Regio Deal is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen. Om dit te bewerkstelligen formuleerden we in deze Regio Deal twee actielijnen die elkaar versterken: ‘Cleantech Werkt’ aan ‘Groene Groei’.

 • Lobby en fondsenverwervingRegio Deal
  Siep Littooij

  Projectleider Regio Deal 5e tranche

  06 301 24 083
 • Lobby en fondsenverwervingRegio Deal
  Myriam de Jong

  Projectleider Regio Deal 3e tranche / 5e tranche

  06 225 23 242
Gerelateerd
Meer berichten