Programma’s

Op deze pagina vindt u de zes programma’s uit onze Uitvoeringsagenda 2023-2030. Drie integrale hoofdprogramma’s, waarin we de pijlers en kernwaarden uit de strategische agenda verwerkten en drie randvoorwaardenscheppende programma’s. Per programma beschrijven we welke doelen we tot 2030 behaald willen hebben. Nieuwe initiatieven en plannen die invulling geven aan de doelen en passen bij de focus van onze agenda kunnen worden toegevoegd. Zo blijven we flexibel en bieden we ruimte aan innovatie.