Mobiliteit

Een goede, slimme en duurzame bereikbaarheid van onze regio via weg, spoor en water is belangrijk. Natuurlijk voor inwoners maar ook voor het binden van bedrijven, het aantrekken van arbeidskrachten én voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Een goede bereikbaarheid is niet vanzelfsprekend. Zonder aanvullende maatregelen leiden de plannen die er zijn voor de regio tot extra knelpunten. Daarom werken we aan de bereikbaarheid met omliggende regio’s, het verlichten van regionale knelpunten en het verbeteren van de bereikbaarheid binnen de (nieuwe) verstedelijkte gebieden. Ook willen we dat de mobiliteit veilig, slim en duurzaam is én bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving.

We leggen daarom de verbinding met de thema’s wonen en werken en met het organiseren van geschikte woon- en werklocaties, bijvoorbeeld in de buurt van stations. Samen verminderen we zo het autogebruik en stimuleren we het fietsgebruik in de regio, dat komt ten goede van de bereikbaarheid en leefbaarheid voor ons allemaal.

In de regionale Mobiliteitsagenda 2023-2027 zijn daarom als opgaven opgenomen:

  • Verbetering van de bereikbaarheid met omliggende regio’s
  • Regionale knelpunten verlichten
  • Bereikbaarheid verbeteren binnen de (nieuwe) verstedelijkte gebieden