Regionale Economie van de Toekomst

Kweekplaatsen voor groene, digitale en impactvolle groei in het MKB

We ondersteunen het ontstaan van sterke thematische ecosystemen, gecentreerd rondom het midden- en kleinbedrijf, om vanuit ondernemerschap groene en digitale trends als kansen en mogelijkheden te benutten.

Het MKB wordt uitgedaagd door crises, ontwikkelingen in de markt en op de arbeidsmarkt, energievraagstukken, verduurzaming, veiligheid en digitalisering. In al deze uitdagingen spelen kennis en innovatie een sleutelrol. De toekomstbestendigheid van het mkb zit in oplossingen voor de noodzakelijke grondstoffen- en energietransitie, circulaire bedrijfsmodellen en een efficiënte en klimaatneutrale bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat de ondersteunende dienstverlening aan het MKB vanuit de  samenwerkende gemeenten op orde is.

In Regio Stedendriehoek zijn verschillende initiatieven die bedrijven samenbrengen en vooruithelpen. Initiatieven en innovaties die de kennis van bedrijven en organisaties bevorderen, brengen we regionaal verder waarbij we de nadruk leggen op verduurzaming, energie en digitalisering. We doen dit in combinatie of in verbinding met onderwijsorganisaties en maken daarbij gebruik van hun hubs, labs en werkplaatsen.
De regio stimuleert thematische samenwerking in de triple helix (overheid, ondernemers en onderwijs) en de organisatiegraad van bedrijven en instellingen met onder andere Cybersmart, Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, Digismart, De Kien, Digitale Werkplaats, TradeOffice Stedendriehoek, De
Gasfabriek en Impact Ondernemers.

Vanuit het regionale Programma Mobiliteit blijft de regio het mkb ondersteunen om de transitie naar slimme, duurzame mobiliteit te kunnen maken.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Werken de gemeenten Apeldoorn en Deventer samen aan het uitbouwen van een regionale mkb-ondersteuningsinfrastructuur.
  • Verkennen we in 2023 de behoeften en mogelijkheden om enkele plaatselijke stimuleringspilots (bijvoorbeeld Cybersmart, Digismart en SDGsmart) te ontsluiten voor ondernemers in de gehele regio.
  • Stimuleren we dat ondernemers meedoen rondom hubs, fieldlabs etc. gericht op digitalisering en verduurzaming.
  • Helpen we bedrijven met het implementeren van slimme en schone mobiliteit.
  • Stimuleren we deelname van bedrijven aan acties die bijdragen aan verduurzaming van woon-werkverkeer en werk-werkverkeer.
  • Lobbyen we voor een versterkte rol van steden en regio’s om samen met onze achterban het mkb te kunnen versterken.
  • Helpen we bedrijven om circulaire bedrijfsvoering te implementeren.
  • Stimuleren en ondersteunen we ondernemers die werk willen maken van de Sustainable Development Goals en het professionaliseren van hun verdienmodel op het gebied van impact ondernemen met start-up en scale-up programma’s en makelaars met mandaat.