Regionale Economie van de Toekomst

Ruimte voor werk door uitbreiding van bedrijventerreinen

We regelen ruimte voor werk door locaties te creëren. Daarbij spelen we in op nieuwe ontwikkelingen,  veranderende inzichten en behoeften van bedrijven en medewerkers. De druk op ruimte in de regio is groot en de beschikbare kavels voor bedrijven zijn nagenoeg op. Bovendien voeren de woningbouwplannen de druk op de beschikbare ruimte op. Ook de complexiteit en dynamiek van de samenleving neemt toe, waardoor we in de planning van ruimte flexibel willen blijven, zodat we adequaat kunnen reageren op  toekomstige ontwikkelingen. We moeten werklocaties slim en constructief kiezen en inplannen om in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en verduurzaming.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Ontwikkelen we de regionale visie ‘Ruimte voor Werk’.
  • Stellen we een bedrijvenprognose 2030-2040 op met daarin de kwalitatieve en kwantitatieve vraag  naar ruimte voor bedrijven.
  • Maken we afspraken over de uitbreiding van bedrijventerreinen in 2030, met een doorkijk naar 2040.