Samenwerking en besluitvorming

Door samen te werken aan de regionale energie strategie (RES) geven we richting aan de energietransitie. De regio Stedendriehoek houdt het proces op gang. Het lokaal bestuur besluit over alles wat de eigen gemeente aangaat. Besluitvorming binnen de RES vindt plaats in een stuurgroep.

De Stuurgroep RES bestaat uit:
· Bestuurlijk vertegenwoordigers namens de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen
· Een bestuurlijk vertegenwoordiger namens de provincie Gelderland
· Bestuurlijk vertegenwoordigers namens de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel
· Een vertegenwoordiger van netbeheerder Liander in de rol van adviseur
· Een vertegenwoordiger vanuit de maatschappelijke stakeholders in de rol van adviseur

Wat doet de stuurgroep?

De stuurgroep van de RES Stedendriehoek is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van een RES die het besluitvormingsproces kan doorlopen in colleges, besturen, raden en staten. De Stuurgroep stelt de bestuurlijke afspraken op in de RES en rapporteert de voortgang van het RES proces in het RES Voortgangsdocument. Tevens begeleidt de Stuurgroep de regionale bestuurlijke afspraken door naar het bevoegd gezag voor besluitvorming.