Foto van zonnepark bij Wilp

Regionale Energie Strategie: Samenwerking en Besluitvorming

Door samen te werken aan de regionale energie strategie (RES) geven we richting aan de energietransitie. De regio Stedendriehoek houdt het proces op gang. Het lokaal bestuur besluit over alles wat de eigen gemeente aangaat. Besluitvorming binnen de RES vindt plaats in een stuurgroep.

De stuurgroep van de RES bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten van de RES stedendriehoek, provincies, waterschappen, netbeheerders en maatschappelijke organisaties. We doen het immers samen!

De Stuurgroep RES bestaat uit:

  • Bestuurlijk vertegenwoordigers namens de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Zutphen
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger namens de provincie Gelderland
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger namens de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel
  • Een vertegenwoordiger van Liander in de rol van adviseur
  • Een vertegenwoordiger vanuit de maatschappelijke stakeholders in de rol van adviseur

Wat doet de stuurgroep?

De stuurgroep van de RES Stedendriehoek is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van een RES die het besluitvormingsproces kan doorlopen in colleges, besturen, raden en staten. De Stuurgroep stelt de bestuurlijke afspraken op in de RES en rapporteert de voortgang van het RES proces in het RES Voortgangsdocument. Tevens begeleidt de Stuurgroep de regionale bestuurlijke afspraken door naar het bevoegd gezag voor besluitvorming.

De werkwijze

De werkgroep communicatie RES Stedendriehoek bestaat uit
– Gemeente Lochem
– Gemeente Heerde
– Gemeente Voorst
– Gemeente Epe
– Gemeente Brummen
– Gemeente Zutphen
– Gemeente Apeldoorn
– Het Waterschap
– Provincie Gelderland

In de communicatiewerkgroep wisselen we elke drie weken informatie uit over actuele lopende zaken vanuit het land, de provincie, regionaal en op gemeentelijk niveau. We bespreken, besluiten en bereiden adviezen voor hoe we, bijvoorbeeld Provinciaal beleid, eenduidig kunnen communiceren richting de portefeuillehouders, raadsleden en inwoners. De gezamenlijke uitstraling bereiken we door ook online regelmatig duurzame projecten uit de verschillende gemeenten voor het voetlicht te brengen die passen binnen de RES.