Duurzame energie voor de hele regio

Laten we het samen doen: zorgen voor een duurzame leefomgeving. Met de Regionale Energie Strategie Stedendriehoek (RES) werken we samen aan een duurzame toekomst. Stap voor stap gaan we over naar duurzame energie en warmte.

De RES Stedendriehoek houdt het proces van het opwekken van duurzame energie op gang. Het lokaal bestuur besluit over alles wat de eigen gemeente aangaat.

Wat is de RES?

RES staat voor: Regionale Energie Strategie. Nederland is opgedeeld in energie-regio’s. Iedere gemeente, provincie en waterschap schrijft samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Zij werken regionaal aan de doelen van het Klimaatakkoord. In februari 2021 presenteerde de regio Stedendriehoek haar Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met duurzame energie-ambities tot 2030.

Waarom een RES?

Uit het Klimaatakkoord is een aantal duurzame maatregelen gekomen. Dit betekent dat we in Nederland in 2030 onze CO2-uitstoot met minstens 49% moeten verlagen ten opzichte van 1990. Met de RES kijken we hoe we lokaal kunnen werken aan meer duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

Bekijk hier het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Windmolens in de openlucht met bomen eronder

RES Stedendriehoek

In onze regio werken we samen aan een economisch sterke en schone leef- en werkomgeving. Deelnemers zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen Rijk en IJssel en Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland. 

In de RES staat hoeveel opwek zon- en windenergie de RES-regio Stedendriehoek in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030.


Nieuws
Meer nieuws
Contact

Ontvang je graag meer informatie? Of heb je een vraag of wil je een toelichting in je gemeenteraad of commissie? Neem dan contact op met de werkorganisatie van de RES via res@regiostedendriehoek.nl.