Ondernemers op bedrijvenpark Apeldoorn-Noord gaan energie slim sturen

4 juni 2024

Op Apeldoorn Noord wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een Smart Energy Hub: Energieplein Apeldoorn Noord. Samenwerkende partners en ondernemers ondertekenden vandaag een Greendeal. Hiermee is het formele startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van het Energieplein Apeldoorn Noord.

De afgelopen drie jaar is al gewerkt aan de basis van de Smart Energy Hub waarbij een virtueel energienetwerk is opgebouwd. De kennis die daarbij is opgedaan wordt nu gebruikt voor het Energieplein Apeldoorn Noord waaraan ruim veertig ondernemers op het bedrijvenpark mee zullen doen. “Een eerste stap hierbij is het oprichten van een energiecoöperatie die het mogelijk maakt om door middel van geavanceerde software energie onderling uit te wisselen en te sturen” aldus Jan Bello, voorzitter van de Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn Noord (OBAN). “Wij zijn heel bij dat wij vandaag eindelijk de handtekening kunnen zetten onder dit document waarmee wij voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen. Het stroomnet op het bedrijvenpark is overvol en kleurt donkerrood. Wachttijden van vier jaar voor het verzwaren van een aansluiting zijn natuurlijk verschrikkelijk”.

Met een energiecoöperatie kan lokaal opgewekte energie worden gebruikt die betaalbaar is en die leveringszekerheid biedt. In een volgend stadium wordt gekeken naar de aanschaf van assets zoals een batterij zodat de lokaal opgewekte energie tijdelijk kan worden opgeslagen. “We hebben een aantal mooie partijen op ons bedrijvenpark die daarmee al vooroplopen. Van hun kennis maken wij dan ook graag gebruik” vervolgt Jan zijn verhaal.

De Greendeal is een samenwerking tussen de OBAN, Rabobank, VNO-NCW Stedendriehoek en de gemeente Apeldoorn en beoogt een langdurige relatie tussen partijen. “De Greendeal Smart Energy Hub is een belangrijke ontwikkeling, omdat hierdoor de bedrijven – ondanks netcongestie – toch kunnen verduurzamen en groeien. En zo bijdragen aan een duurzaam en innovatief Apeldoorn.” aldus wethouder Nick Derks. “Als gemeente Apeldoorn dragen wij graag een steentje bij aan dit initiatief.”

In eerste instantie wordt gestart met de zogenaamde koplopersgroep van veertig bedrijven. Belangstellenden gevestigd op het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord kunnen zich nog aanmelden via secretariaat@obanapeldoorn.nl.

Nick Derks ondertekent Grean Deal