Regionale Economie van de Toekomst

Volledig circulair in 2050 geen utopie, wel werk aan de winkel

18 januari 2024

Nederland heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Dat betekent dat in onze economie grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en waarbij zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. 

Binnen de regio draaien een aantal projecten op dit vlak, mogelijk gemaakt door de huidige Cleantech Regio Deal. Voor Regio Stedendriehoek is het belangrijk dat bedrijven circulaire stappen zetten en bijdragen aan de ambitie om zo circulair mogelijk te zijn. Ervaringen bij het werken aan circulaire innovaties worden gebruikt ter inspiratie en activatie van andere bedrijven. 

Het project Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM) van Saxion heeft als doel de transitie voor bedrijven mogelijk te maken met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis. Bedrijven die deelnemen aan project Circulaire fabrieken zetten circulaire ambities stapsgewijs om in een concreet businessplan. Hiervoor maken ze gebruik van de kennis, het netwerk en de diverse technische en business tools die via het project beschikbaar zijn.  

De huidige Regio Deal loopt na 4,5 jaar af. Een goede reden voor Saxion om ondernemers te ondervragen over wat zij in de toekomst nodig hebben op het vlak van circulaire economie. Uit de enquête blijkt dat ondernemers het meest behoefte hebben aan ondersteuning bij het leggen van nieuwe contacten en het opbouwen van een relevant netwerk, hulp bij het ontwikkelen van nieuwe circulaire producten en meer informatie over ketensamenwerking. 

Ondernemers willen liefst praktisch aan de slag, waarbij samenwerking een rode draad vormt: samenwerking met studenten, samenwerking tussen bedrijven voor uitwisseling van kennis en ervaringen, samenwerking om tot duurzame ketens te komen. Maar ook: nieuwe verhoudingen in samenwerking met overheden en burgerinitiatieven. 

Harrie van Bommel, programma manager van het Fieldlab CIM Saxion licht toe: 

‘De meeste bedrijven weten wel dat ze dit thema moeten aanpakken, maar ze vragen zich vooral af: hoe dan? Bij die vraag helpen wij met onderzoekers en studenten door te testen, haalbaarheidsanalyses te doen en kostenberekeningen te maken. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat bedrijven deze activiteiten erg waarderen. Ze hebben alleen vaak niet de kennis en de middelen om dit door te zetten. Misschien kan het op een andere manier structureel gemaakt worden. De netwerken en ondernemers zijn er.’  

Er is dus nog ruimte voor verbetering. Hoe ziet hij de ontwikkelingen over vijf jaar?  

‘Dan zijn we weer een stukje verder. Ik hoop dat de rol van de Rijksoverheid dan wat groter is. Als we in 2050 volledig circulair willen zijn dan mogen de duimschroeven nog wel even aangedraaid worden. Het btw-tarief op reparatiewerkzaamheden zou bijvoorbeeld kunnen worden verlaagd.  Dan gaan spullen veel langer mee. In Zweden en Denemarken zijn ze daar al veel verder mee.’ 

En waar kan Regio Stedendriehoek de komende tijd in bijdragen?  

Harrie: ‘Het blijven aanjagen en stimuleren van deze ontwikkeling met alle partners die al aangehaakt zijn. Ook het stimuleren van meer bedrijven om een stap te zetten of ze kennis te laten maken met de mogelijkheden die er al zijn, zie ik als een kans voor de regio.’