Regio Deal

Fieldlab Circulaire Innovaties Maakindustrie

Het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM) van Saxion helpt bedrijven in Regio Stedendriehoek meer circulair te werken en te ondernemen. Dit gebeurt door middel van innovatieprojecten waarin bedrijven met onderzoekers en studenten innovatieve oplossingen creëren voor hun circulaire uitdagingen én door het ontwikkelen van tools die bedrijven verder kunnen helpen.

Daarmee draagt het Fieldlab bij aan de ambitie van de regio om maakbedrijven meer circulair te maken en aan een veerkrachtige duurzame regionale economie.

Hernieuwbare bronnen

Nederland is onderweg om in 2050 ‘circulair’ te zijn. Dat wil zeggen dat Nederland streeft naar een economie waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Om de transitie te realiseren is innovatie nodig in technologie, producten, diensten en businessmodellen. Het Fieldlab CIM heeft als doel deze transitie voor bedrijven te faciliteren met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis.

Wat is circulaire maakindustrie?

In een Circulaire Maakindustrie worden producten en onderdelen niet weggegooid of laagwaardig gerecycled maar, na controle en bewerking, opnieuw hoogwaardig ingezet. Dit betekent een ingrijpende verandering van de huidige manier van produceren en verkopen. Ontwerpen zijn gericht op een optimale levensduur. Producten kunnen zich elke keer weer aanpassen zodat ze voor de gebruiker relevant blijven. En, als het niet meer anders kan, worden bruikbare en waardevolle metalen zo zuiver mogelijk teruggewonnen.

Voor bedrijven en ondernemers

Het Fieldlab CIM helpt bedrijven door oplossingen te vinden die de implementatie van circulaire producten, werkwijzen en/of businessmodellen mogelijk maken. Met acht verschillende lectoraten en diverse opleidingen werkt het Fieldlab aan een veerkrachtige en circulaire Nederlandse maakindustrie, die door minder gebruik en afhankelijkheid van primaire grondstoffen kan concurreren op de wereldmarkt. Dat doen ze door systematisch te werken aan technologische innovaties en het organiseren van waardebehoud van grondstoffen, halffabricaten en producten in kringlopen. De essentie is het ontwerpen en organiseren van sluitende materiële kringlopen, waarbij zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aan de aarde natuur worden onttrokken en zo min mogelijk afval in het milieu de natuur terecht komtugkeert.

 

5 tips om circulair te ondernemen

Weet je niet waar je moet beginnen? Er zijn verschillende manieren om te starten beginnen met circulair ondernemen. Vijf manieren om een circulaire aanpak in te voeren zijn;

 1. Ontwerp circulair: Ontwikkel je product volgens Circular Design principes
 2. Vermijd risicovolle grondstoffen: Voorkom problemen met levering of arbo
 3. Zet gebruikte producten opnieuw in: Bespaar kosten doorbv door refurbishment of remanufacturing
 4. Verdien meer aan reparatie: Verbreed je dienstenpakket voor de hele levensduur van het product
 5. Lever een oplossing in plaats van een product: Verhuur, lease of reken af op gebruik
Hoe kun je als bedrijf meedoen?

Bedrijven in Oost-Nederland kunnen voorstellen indienen voor projecten. Voor meer informatie of aanmelden van een circulaire uitdaging of vraagstuk: Fieldlab CIM

Het Fieldlab CIM is actief sinds 2020 en werd gedurende deze eerste 2 jaren gefinancierd door de Provincie Overijssel als onderdeel van het programma Kansen voor Overijssel. Sinds het voorjaar van 2022 wordt het Fieldlab CIM voor 2 jaar gefinancierd vanuit de Regio Deal Cleantech Regio. Het doel van de Regio Deal is het leggen van een structurele basis om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs sámen invulling aan die ambitie.

 • Slimme Groene Verstedelijking
  Barbara Middelhoff

  Projectleider Circulair Bouwen

  06 234 06 323