Regio Deal

Circulaire Fabrieken

Artech Rubber, Bakkerij Fuite, Clear Polymers, Lagemaat, Leadax: vijf innovatieve bedrijven uit de regio, die mede dankzij bijdragen uit het project Circulaire Fabrieken succesvol aan de circulaire weg timmeren. Na de zomer nodigen we een volgende groep maakbedrijven uit de Regio Stedendriehoek uit om mee te doen aan het Regio Deal-project Circulaire Fabrieken.

Deelname biedt bedrijven de unieke mogelijkheid om met intensieve ondersteuning te werken aan het realiseren van de eigen circulaire ambities.
Voor de Regio Stedendriehoek is het belangrijk dat circulaire stappen van bedrijven bijdragen aan de ambitie om de meest circulaire regio van Nederland te worden. Ervaringen op deze weg naar meer circulair ondernemen gebruiken we ter inspiratie en activatie van andere bedrijven.

Kennis, netwerk en instrumenten

Bedrijven die deelnemen aan het project Circulaire Fabrieken gaan ambities stapsgewijs omzetten in een concreet businessplan, onder andere door gebruik te maken van de kennis, het netwerk en de diverse technische en business tools die via het project ter beschikking worden gesteld. Denk aan vouchers voor inkoop van expertise of voor het afsluiten van innovatiecontacten, hulp bij matchmaking of ketensamenwerking en het oplossen van specifieke challenges. Voor een aantal plannen die market- en investment ready zijn is een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken beschikbaar.

Maakbedrijven

Het project Circulaire Fabrieken richt zich op maakbedrijven in de Regio Stedendriehoek met impactvolle grondstoffenstromen in de levensmiddelenindustrie/voedselverwerking, biomassaverwerking, bouw gerelateerde activiteiten, high-tech/apparatenbouw en de papier- en kartonindustrie.

Quick scan

Circulaire Fabrieken is een intensief traject dat veel kan opleveren, maar ook een investering vraagt in tijd en geld van alle betrokkenen. Daarom is er een quick scan ontwikkeld om de status en motivatie met betrekking tot circulariteit in kaart te brengen. Zo vragen we ondernemers naar aantoonbare betrokkenheid bij circulair ondernemen en naar commitment van het management, ervaring in ketensamenwerking, genomen maatregelen en de positie daarvan in de lijst van R-strategieën. Resultaten uit de quick scan zijn de basis voor een advies over vervolgstappen in circulair ondernemen, binnen of buiten het project.

Doe je mee?

Op basis van een impactanalyse en informatie uit onze netwerken hebben we een lijst met kandidaat-mkb-bedrijven opgesteld, verdeeld over sectoren, die we de komende maanden persoonlijk gaan benaderen voor het uitvoeren van de quick scan. De scan is voor maximaal vijftig ondernemers beschikbaar.
Heb of ken jij een bedrijf dat in het profiel van dit project past en mee wil doen aan het project Circulaire Fabrieken? Laat het ons weten!

Onderdeel Regio Deal Cleantech Regio

Het project Circulaire Fabrieken wordt mede gefinancierd vanuit de Regio Deal Cleantech Regio. Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan die ambitie. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om diverse regionale projecten mogelijk te maken, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een vliegwiel voor toekomstige samenwerkingen in de héle regio. ​

Contact

Circulaire Fabrieken
De projectorganisatie is in handen van Bernedine Bos, KplusV (projectleider), Christian Lorist, VNO-NCW Midden (penvoerder) en Harrie van Bommel, Saxion Hogeschool (projectpartner). Neem gerust contact op met een van ons op als je vragen hebt.

Onderdeel Cleantech Regio Deal

Wil je weten wat Regio Stedendriehoek nog meer doet voor een circulaire economie? Kijk dan op onze website of neem contact op met Barbara Middelhoff, themalijnmanager Circulaire Economie Cleantech Regio: barbaramiddelhoff@cleantechregio.nl.

  • Slimme Groene Verstedelijking
    Barbara Middelhoff

    Projectleider Circulair Bouwen

    06 234 06 323