Regio Deal

Raadsbijeenkomst | Hoe voelbaar is samenwerken eigenlijk in de praktijk?

14 december 2023

We blijven het roepen: samenwerken is belangrijk, samen sta je sterker en samen kom je verder. Maar hoe voelbaar is dat eigenlijk in de regionale praktijk? Hoe urgent is dat samenwerken dan, en wat levert het de losse gemeenten in onze regio eigenlijk op? Die vragen stonden centraal tijdens de derde regionale raadsbijeenkomst waarbij de Regio Deal de rode draad vormde.

‘Ich bin ein Regio Stedendriehoeker’
‘Ich bin ein Regio Stedendriehoeker’. Aan het woord is Olaf Prinsen, sinds 5 oktober burgemeester van Heerde en lid van het dagelijks bestuur van Regio Stedendriehoek, tijdens de raadsbijeenkomst op 28 november in Mimik in Deventer en die in grote mate werd gepresenteerd door cabaretier Jeffrey Kleine Koerkamp. Een Stedendriehoeker? Waarschijnlijk voelt niemand zich écht zo. Olaf Prinsen: ‘Als ik naar 2030 kijk hoop ik dat de eigenheid van de regio en de verschillende dorpen en steden nog meer aanwezig is en dat inwoners zich in ieder geval verbonden voelen met hun gemeente of hun wijk. Dat is al heel wat.’

Een kleurrijke lappendeken
Willemien Vreugdenhil van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft tijdens de avond die eigenheid en liet aan de hand van de verkiezingsuitslag zien hoeveel ‘kleur’ er in onze regio zit. Het resultaat was een kleurrijke lappendeken. Conclusie: ‘Er is dus veel verbinding nodig.’ Een goed voorbeeld van een regionale aangelegenheid dat die onderlinge verbinding versterkt, is de Regio Deal. Een Regio Deal is geld van het Rijk voor regio’s die een extra impuls kunnen gebruiken. Timo Kos, bestuurder bij Hogeschool Saxion, licht toe: ‘Op dit moment zijn er in Nederland twintig procent minder zevenjarigen dan tien jaar geleden. Dat betekent voor Saxion dat er over tien jaar ook twintig procent minder studenten zijn, tenzij we nieuwe doelgroepen weten te bereiken. Daarom werken we bijvoorbeeld steeds meer samen met ondernemers en overheden én moeten we geld binnen zien te halen om samen te kunnen werken aan slimme oplossingen en innovaties. De Regio Deal is een van de motoren waarmee dat kan.’

Verbinding door de raadsadviescommissie
De Regio Deal zorgt op deze manier voor verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Maar ook tussen regio en gemeenteraad wordt naar hernieuwde verbinding gezocht, bijvoorbeeld via de nieuwe raadsadviescommissie waarin vanuit elke gemeente een tweetal raadsleden zitten. Marleen van der Meulen, raadslid te Lochem, is daar de voorzitter van. ‘Onze rol werken we met elkaar nog verder uit, maar we zijn in ieder geval een klankbord voor de regio en zorgen zo voor een sterkere verbinding tussen de raden en de regio.’

Wat doet de regio nou?
De halfjaarlijkse regionale raadsbijeenkomsten zorgen ook voor verbinding. Frans Manders, raadslid uit Zutphen legt uit: ‘Een gemeente kan niet meer zonder de regio. Maar wat doet de regio nou en hoe kan de regio mijn gemeente verder helpen? Als je dat wilt weten moet je dus naar dit soort bijeenkomsten gaan. Hier kun je vragen stellen, maar kom je ook in contact met raadsleden uit de hele regio en hoor je wat er in andere gemeenten speelt. Als lid van de raadsadviescommissie breng ik de boodschap over naar de overige raadsleden in Zutphen. Maar beter is natuurlijk als
meer raadleden hierbij zouden zijn.’ Danielle Magermans, fractieleider voor D66 in Brummen én fractiemedewerker voor D66 in Zuid-Holland. ‘Er gaat veel geld naar de regio. Het was voor mij altijd redelijk ongrijpbaar wat daar nou mee gedaan werd. Bij deze raadsbijeenkomsten pik je zoveel meer op. Neem de Regio Deal die vanavond centraal staat. Ik had er nooit zo bij stilgestaan wat dit betekent voor de regio en hoeveel geld ermee gemoeid gaat.’

Bestuur: samenwerken, maar wel reëel blijven
Het belang van samenwerken, verbinden en elkaar goed leren kennen werd tijdens de raadsbijeenkomst nog eens extra benadrukt door verschillende aanwezige bestuursleden van de regio. Tom Horn, burgemeester van Epe en portefeuillehouder gebiedsontwikkeling, legde de nadruk op regionale samenwerking rondom het opschalingsvraagstuk en de ruimtelijke puzzel waarbij alle opgaven in de regio een plekje moeten krijgen. Ron König brak als voorzitter van het bestuur een lans voor de raadsadviescommissie als klankbord en als link naar de inwoners en Eva Boswinkel voegde als vicevoorzitter een stukje realiteitszin toe: ‘We zitten in een tijd van transitie waarbij grote vraagstukken opgepakt moeten worden. Het belang van de regio hoeven we gelukkig niet meer uit te leggen, maar uiteraard heeft iedereen ook het belang van de eigen inwoners in zijn achterhoofd. Dat vraagt veel van de raden én van ons om raadsleden te betrekken.’

Met die laatste opmerking in ons achterhoofd kijken wij alvast vooruit naar de volgende regionale raadsbijeenkomst, in maart. Een datum communiceren we zo snel mogelijk.

Benieuwd naar de aanvraag voor de Regio Deal 2024?
Je leest er hier alles over
De lobbyfilm zie je hier

 

 • RegiobureauStrategische Board
  Maaike Reijlink

  Manager Regionale Samenwerking

  06 430 47 357
 • Monitoring
  Myriam de Jong

  Projectleider Regio Deal 3e tranche / monitoring

  06 225 23 242
Regio Deal

14 december 2023