Regio Deal

12 december 2023

Deze Regio Deal…
…stelt ons in staat om te werken aan brede welvaart, die in Regio Stedendriehoek onder druk staat door lage arbeidsparticipatie, afnemende sociale cohesie en hoge afstand tot voorzieningen

…helpt inwoners, ondernemers en (onderwijs)instellingen in onze regio om mee te kunnen komen met de grote transities op het gebied van klimaat, landbouw, energie, duurzame economie, digitalisering en arbeidsmarkt

…maakt mede mogelijk dat onze regio een schaalsprong kan maken en bij kan dragen aan de enorme woningbouwopgave in Nederland

…is tot stand gekomen met enorme betrokkenheid van en synergie tussen ondernemers, onderwijs, overheid en andere stakeholders in de regio

…bouwt voort op een Regio Deal die de afgelopen jaren met groot succes is uitgevoerd
Wij kunnen niet wachten om de projecten in onze regio, met behulp van de middelen uit deze Regio Deal, verder te brengen en daarmee de Brede Welvaart in onze prachtige regio een boost te geven.