Regio Deal

Sterker in 3D: Regio Deal Stedendriehoek is ingediend

1 november 2023

Regio Stedendriehoek staat voor de uitdaging om nu en in de toekomst een aantrekkelijke en leefbare regio te zijn voor al onze bewoners in onze steden en dorpen, net als onze ondernemingen. Dat doen we aan de hand van drie speerpunten: Duurzaam, Divers, en Dichtbij.  

Duurzaam: het langdurig versterken van onze welvaart met behoud en versterking van ons groene karakter en met oog voor toekomstige generaties.  

Divers: het vergroten van (economische) ontwikkeling door de bestaande verscheidenheid van onze regio te benutten en uit te breiden.  

Dichtbij: het verkleinen van de afstand tot voorzieningen en tot elkaar. 

Wij kunnen niet wachten om de projecten in onze regio, verder te brengen en daarmee de Brede Welvaart in onze regio een boost te geven. De uitstekende samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners biedt een voedingsbodem om dat waar te maken.  

Lees hieronder de Regio Deal Stedendriehoek, die we bij het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben ingediend.