Waterkoplopers Industrie Gelderland

25 april 2023

De eerste bijeenkomst van de WIG heeft in 2023 plaats gevonden. De hybride bijeenkomst was in de bestuurzaal van het hoofdkantoor van Waterschap Rijn en IJssel. Er waren 21 deelnemers waarvan 5 op afstand via teams aanwezig. Na evaluatie van de bijeenkomsten in 2022 zijn er in 2023 meer concrete onderwerpen op de agenda gezet.

TKI: Kamerbrief “Water en bodem sturend”

De brief aan de tweede kamer “Water en bodem sturend” is door Jantienne van der Mey en Ronald Wielinga van TKI Watertechnologie (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) toegelicht. Het blijkt dat nog niet duidelijk is wat de definitie van grootverbruiker is en of de 20 % waterbesparing ook van toepassing is op eigen winners. Al staat wel in de brief uitdrukkelijk “Drinkwater” Daarnaast wordt een toelichting gegeven op het Groeiplan Watertechnologie en wordt de mogelijkheid besproken om studenten te verbinden aan cases bij de industrie.

Introductiekaarten

Michel Centen van Vitens geeft een terugkoppeling van de informatie uit de ingeleverde introductiekaarten van de deelnemende bedrijven. Met name de inzet van water in het proces en de inventarisatie naar informatiebehoefte zijn interessant. De toepassingen van water zoals koeling, reiniging en transport lijken potentiële besparingskandidaten. Daarnaast bestaat veel behoefte aan informatie over hergebruik en reinigings- en filtertechnieken.

Nieuwe deelnemer Evers Specials

De nieuwe deelnemer Evers Specials, een bedrijf dat zich bezighoudt met het kweken van Taugé, gaf een inkijk in het bijzondere productieproces. Gesproken is over een benchmark waarbij het de bedoeling is dat ieder bedrijf in kaart brengt hoeveel water het per eenheid product gebruikt. Dit is een uitgangspunt waarmee later in beeld gebracht kan worden wat besparingen opgeleverd hebben.
Daarnaast was er een vraag over de eisen van de NVWA bij waterhergebruik. Een informatiebrief van de NVWA over ‘Gebruik drinkwater in levensmiddelenbedrijven’ is toegevoegd.

Toetsingskader Vitens

Lix Key van Vitens geeft een toelichting op het gehanteerde toetsingskader dat Vitens hanteert bij nieuwe aanvragen vanaf 6 m3/ uur. Deze aanvragen worden niet automatisch meer toegekend. Er worden criteria gehanteerd waarbij de twee voornaamste zijn; wordt het water dat wordt aangevraagd passend gebruikt? M.a.w. is er drinkwaterkwaliteit vereist (NVWA, HACCP, GMP) en is het water überhaupt beschikbaar?

Waterscan ervaringen

Jack Kuijstermans vertelt over zijn ervaring met het uitvoeren van waterscans (>40) en de enorme besparingen die behaald kunnen worden. Hij noemt besparingen tussen de 20 en 80%. Opvallend is het pleidooi voor regenwater als bron voor diverse processen, mineraal arm en met een eenvoudige behandeling perfect als voeding voor een stoomketel.

Monitoring

Meten is weten! Voordat je kunt besparen moet er eerst inzicht zijn in de verbruiksstromen. Nick Hirschstein van Smartvatten; een bedrijf wat waterstromen in beeld brengt en inzichtelijk maakt waar de verschillende waterstromen met welke hoeveelheden naar toe gaan. Met behulp van een camera op een normale watermeter worden metingen uitgevoerd met een nauwkeurigheid van liters per minuut. Door een slim algoritme kan Smartvatten onregelmatigheden analyseren en rapporteren.

WIG waterpilot

Christian de Wit van de provincie Gelderland licht het idee toe om als organiserende partijen een waterpilot uit te voeren bij een deelnemer die zich als vrijwilliger heeft aangediend; Van Nieuwenhuizen Feather & Down, hergebruikt dons voor nieuwe dekbedden en kussens. Als organiserende partijen onderzoeken wij waar we dit bedrijf kunnen ondersteunen met het verduurzamen van het watergebruik. De resultaten worden teruggekoppeld naar de groep.

De volgende bijeenkomst:

Een eerste stap naar een benchmark: hoeveel water per eenheid product.
Presentatie van een waterbalans bij FrieslandCampina Borculo.
Volgende bijeenkomst op dinsdag 20 juni 2023.

Gerelateerd
Meer berichten