Energie Systemen van de Toekomst

Technologie helpt meer mensen aan werk

20 maart 2024

Technologie inzetten zodat meer mensen aan het werk kunnen: dat is waar TINT Apeldoorn voor gaat. Deze succesvolle technologiehub laat zien hoe samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden tot een oplossing leidt voor de krapte op de arbeidsmarkt.

We spreken hierover met Gerrie van Sunder, directeur van werk-leerbedrijf Lucrato en lid van de strategische board en Rosanne Engberts, projectleider veerkrachtige arbeidsmarkt bij de Regio Stedendriehoek.

Talent benutten
In de regio is in veel sectoren sprake van een arbeidstekort terwijl er grote maatschappelijke veranderingen plaatsvinden waarvoor veel menskracht nodig is. Rosanne Engberts legt uit: ‘We werken hard aan de energietransitie, de vraag naar zorg neemt toe en om het hoofd te bieden aan de woningnood moeten veel woningen worden gebouwd of aangepast. Daar zijn heel veel arbeidskrachten voor nodig, maar die zijn er op dit moment onvoldoende. We hebben andersoortige oplossingen nodig, waarmee we bijvoorbeeld meer kunnen doen met minder mensen. Technologie kan daarbij helpen. En we willen al het talent in de regio benutten. Want iedereen die wil en kan werken, hebben we hard nodig.’

Winst voor iedereen
‘Wij zien dan ook enorme kansen voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en of behouden van betaald werk,’ stelt Gerrie van Sunder. ’De mensen die wij naar werk helpen hebben vaak net iets meer nodig. Een aanpassing aan het standaard werkproces van een organisatie of wat meer begeleiding op de werkvloer bijvoorbeeld. Tot dusverre konden of wilden lang niet alle werkgevers de extra inspanning leveren. ‘Nu de noodzaak toeneemt, liggen er flinke kansen om al die talenten wel te benutten.’ En dat is winst voor iedereen. Voor de werkgevers én de werknemers. Gerrie: ‘Werk is zoveel meer dan alleen een inkomen. Het brengt een sociaal netwerk met zich mee, het leidt tot een sterker gevoel van eigenwaarde. En dat leidt dan weer tot een hoger welzijn en betere gezondheid.’

Inclusieve technologie
De TINT, dat staat voor Technohub Inclusieve Technologie, zoekt naar en experimenteert met technologische oplossingen die de afstand tussen werkgever en werknemer overbruggen. Gerrie somt enthousiast een aantal succesvolle voorbeelden op: ‘We hebben nu vertaaloortjes die een oplossing bieden voor taalbarrières bij bijvoorbeeld statushouders.’ De app bij de oortjes vertaalt direct wat er gezegd wordt en kan dat in wel 94 talen. ‘Een ander voorbeeld is Speaksee dat (groeps)gesprekken direct omzet in tekst. Een belangrijke oplossing voor doven en slechthorenden. Of neem het operational support system,’ gaat Gerrie verder. ‘Die projecteert via een beamer elke stap van een montageproces op de werktafel. Dus per stap zie je wat je nodig hebt en wat je moet doen. Dit leidt er toe dat veel meer mensen het werk kunnen doen.’

Succesvolle samenwerking
Binnen TINT doen studenten van Aventus en Hogeschool Saxion onderzoek naar de technologische toepassingen. Rosanne is enthousiast: ‘TINT is een succesvol voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden om meer mensen aan het werk te krijgen. De samenwerking heeft effect. De volgende stap is om dit soort toepassingen op te schalen.’

TINT organiseert al demonstraties en gaat dit jaar bij veel bedrijven op bezoek om de bekendheid van de inclusieve technologietoepassingen te vergroten. En met succes, er is veel belangstelling voor. Gerrie: ‘Er gaat op dit gebied veel gebeuren, daar ben ik van overtuigd.’

Op de goede weg
Ook Rosanne is hoopvol: ‘Er is een enorme bereidheid in de regio om samen te werken aan oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte. We zijn al op de goede weg. En met de Human Capital Agenda die we binnen de regio Stedendriehoek gaan opstellen, verstevigen we de samenwerkingen en breiden we die uit.’ Ze vervolgt: ‘Er is zoveel talent in deze regio, er zijn prachtige ondernemingen. Ik wil dat die bij elkaar komen. Zodat ondernemers kunnen groeien en we al het talent in deze regio benutten.’

De Strategische Board is een sterk netwerk dat het samenwerken binnen en buiten de regio stimuleert, helpt met lobby en nieuwe invalshoeken ontwikkelt op de grote thema’s voor de toekomst van de regio. Deze board adviseert daarnaast het Dagelijks Bestuur van de regio.