Dagelijks Bestuur

Het bestuur van Regio Stedendriehoek bestaat uit de Regioraad en het Dagelijks Bestuur. In de Regioraad zitten zestien leden en acht plaatsvervangende leden (twee leden per gemeente) die door de gemeenteraden worden aangewezen. Het Dagelijks Bestuur (aangewezen door de Regioraad) bestaat uit acht leden: elke gemeente is vertegenwoordigd.

Samenstelling Dagelijks Bestuur:

  • Apeldoorn: Peter Messerschmidt [Bestuurlijk opdrachtgever, brede verstedelijkingsstrategie]
  • Brummen: Alex van Hedel [Portefeuille Financiën, personeel en organisatie]
  • Deventer: Ron König [Voorzitter, Portefeuilles Externe betrekkingen, communicatie en lobby en Bereikbaarheid en als bestuurlijk aandachtsgebied het Investeringsplatform]
  • Epe: Tom Horn [Portefeuille Gebiedsontwikkeling]
  • Heerde: Olaf Prinsen
  • Lochem: Sebastiaan van ‘t Erve (Bestuurlijk aandachtsgebied Digitalisering)
  • Voorst: Paula Jorritsma (Portefeuille Landbouw)
  • Zutphen: Eva Boswinkel [Vicevoorzitter, Portefeuille Wonen en als bestuurlijke aandachtsgebieden de Uitvoeringsagenda en de Betrokkenheid raden]