De RES 1.0: we doen het samen

De opgave van de energietransitie moeten we samen voor elkaar krijgen. Ook de RES vraagt hierbij een bijdrage van iedereen. Het is belangrijk dat iedereen meewerkt: de politiek, burgers, nutsbedrijven, netbeheerders en andere maatschappelijke partijen.

De participatie vindt op twee niveaus plaats: binnen afzonderlijke gemeenten en op (sub)regionaal niveau. De gemeente is verantwoordelijk voor de participatie met haar eigen inwoners en ondernemers.

Op (sub)regionaal niveau organiseren we werkateliers, inloopsessies, webinars en regionale congressen over de RES. Op (sub)regionaal niveau betrekken we vier groepen bij de RES: volksvertegenwoordigers/bestuurders, stakeholders, ambtenaren en inwoners. De bijeenkomsten vinden fysiek en digitaal plaats.

Concept RES 

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met het opwekken van zon- en windenergie. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Ook hier bij ons, in de Stedendriehoek. 

Om de energietransitie in de komende tien jaar mogelijk te maken hebben we onze doelen samen in de regio opgeschreven in de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat hoeveel zon- en windenergie de Regio Stedendriehoek in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030.

 

Zon en wind in de Concept RES

Warmte in de Concept RES

Energienetwerk in de Concept RES

Ontwerp-RES 1.0

De Stedendriehoek doet een bod om 1,07 TWh van deze duurzame energie te produceren. Deze hoeveelheid energie wordt geproduceerd door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken.

De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De strategie bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Hiermee beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld.  

De Ontwerp-RES 1.0 vloeit voort uit de Concept RES. Nieuwe inzichten en verdere uitwerkingen leiden continu tot een nieuw bod. Dit was het geval van de Concept RES naar de Ontwerp-RES 1.0. En dit zal ook het geval zijn in aanloop naar de RES 2.0 en verder. 

De Ontwerp-RES 1.0 uitgelegd in 5 video’s  

De RES uitgelegd

De besluitvorming

RES 1.0 en elektriciteit

RES 1.0 en warmte

Terugblik proces en vervolg

Definitieve RES 1.0

Nu de definitieve RES 1.0 klaar en goedgekeurd is, kan de schop in de spreekwoordelijke grond. Iedere gemeente binnen onze RES-regio heeft zijn eigen bod gedaan. Zij gaan dit bod nu uitvoeren in concrete plannen. 

Nu op lokaal niveau de plannen voor bijvoorbeeld zonneparken, windmolens en besparingen worden gemaakt, is er volop ruimte voor inspraak en participatie. Voor alle plannen worden de bestaande procedures voor inspraak en vergunningen gehanteerd door de gemeente. 

 

Contact

Ontvang je graag meer informatie? Of heb je een vraag of wil je een toelichting in je gemeenteraad of commissie? Neem dan contact op met de werkorganisatie van de RES via res@regiostedendriehoek.nl.