Clean Tech Regio Deal

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de toenmalige Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën. Die gaan over meerdere beleidsterreinen tegelijk en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het beter afstemmen van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het ontwikkelen van nieuwe technieken voor energietransitie, met de leefbaarheid van een gebied of het bevorderen van veiligheid. De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities.

Het doel van de nog lopende Cleantech Regio Deal is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen. Om dit te bewerkstelligen formuleerden we in deze Regio Deal twee actielijnen die elkaar versterken: ‘Cleantech Werkt’ aan ‘Groene Groei’.