De RES Stedendriehoek

De energietransitie is in volle gang. Dit pakken we ook in de Stedendriehoek-regio gezamenlijk en gestructureerd aan. Zo werken we samen aan een fijne omgeving om in te wonen, leven en werken. Om deze verandering goed te stroomlijnen werken we samen in de RES Stedendriehoek. 

De RES Stedendriehoek is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Verder sluiten de provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Stedendriehoek aan. De gemeente Deventer is voor de RES aangesloten bij de regio West-Overijssel. 

Wat staat er in de RES?

De RES beantwoordt vragen als: waar en hoe wekken we duurzame energie op? Hoe slaan we die (zo nodig) op? Welke netwerken zijn nodig om de energie bij woningen en bedrijven te krijgen? En welke kansen zijn er om onze gebouwen duurzaam te verwarmen?

In de RES staat ook hoeveel onze regio gaat bijdragen aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Hiervoor is een bod gedaan door de RES Stedendriehoek en de aangesloten partijen. Dit is ons bod:

Landschap is leidend 

De energietransitie vraagt ook om een andere inrichting en gebruik van het landschap. Denk aan nieuwe zonneweides, windmolens en de aanleg van extra infrastructuur. De opgave om de schaarse ruimte goed te gebruiken is groot. Hier komen vraagstukken als woningbouw, werk, mobiliteit en ontwikkeling van het landelijk gebied samen.

Het uitgangspunt bij iedere afweging binnen de RES Stedendriehoek is: het landschap is leidend. Daarom hebben we gekeken bij het uitbrengen van ons bod naar het ‘maximale laadvermogen’ van het landschap. Belangrijk hierbij is dat het unieke landschap in onze regio behouden en versterkt wordt. 

Hierbij zijn drie punten erg belangrijk:

  1. Het ruimtebeslag van de infrastructuur. Wat zijn logische punten voor grootschalige energieprojecten.
  2. We willen de opwek van energie zo dicht mogelijk bij de gebruiker doen. Hierdoor is het transport kort.
  3. Zo min mogelijk impact op de directe leefomgeving. We zetten vooral in op windmolens en zonnepanelen op daken. 

 

Disclaimer: uw leefomgeving gaat wel veranderen. De urgentie voor duurzame energie-opwek, wordt steeds groter. Daarom kijken we naar nog slimmere én betaalbare oplossingen.

Wie doet wat in de regio?

Vanuit de RES Stedendriehoek bepalen we samen de strategie om aan ons bod te voldoen. Iedere gemeente heeft zich met een eigen bod weer verbonden aan het bod van de regio. Zo wordt de grote landelijke opgave steeds verder lokaal uitgevoerd.  

De RES Stedendriehoek begeleidt en structureert dit proces. De daadwerkelijke projecten worden door het ‘lokale bevoegde gezag’ uitgevoerd. Dit zijn de gemeenten. De RES Stedendriehoek vergeeft dus geen vergunningen of initieert nieuwe ontwikkelingen. 

Het bevoegde gezag voert de projecten binnen de gemeente uit. Zij gaan ook over de vergunningen en participatie. Voor inwoners, bedrijven en andere belangengroepen ligt de mogelijkheid tot inspraak bij de gemeente. Zij voeren dit uit.  

Contact

Ontvang je graag meer informatie? Of heb je een vraag of wil je een toelichting in je gemeenteraad of commissie? Neem dan contact op met de werkorganisatie van de RES via res@regiostedendriehoek.nl.