Nieuwe Strategische Board: gedreven groep met ‘lange adem’

6 juni 2023

De samenleving in de Regio Stedendriehoek staat voor grote transities en uitdagingen voor een duurzame toekomst in ons stuk Nederland, waar het goed leven en werken moet blijven. Dat is dé motivatie om krachtiger de samenwerking te vinden en dat doet de regio met een nieuwe Strategische Board. Maandag 5 juni is deze board gelanceerd tijdens een bijeenkomst in Paleis Het Loo. Jeroen Dijsselbloem, burgemeester uit Brainport Eindhoven, inspireerde de nieuwe board bij de lancering.

Voorzitter Ton Heerts van de nieuwe board: ‘Je ziet bij de overheid dat we steeds meer als regio van samenwerkende gemeenten worden bevraagd. Gelderland, Overijssel en het Rijk willen op regionaal niveau investeren en plannen zien voor bijvoorbeeld energie en het bouwen van woningen. Ondernemers, kennisinstellingen en lokale besturen moeten elkaar daarom nog beter bovenlokaal vinden om te lobbyen en grote lijnen uit te zetten. Deze board helpt daarbij en is een geweldige mix van mensen met visie, positie en netwerkkracht.’

‘De basis voor écht samenwerken is vertrouwen en er écht voor willen gaan.’ Dat gaf Jeroen Dijsselbloem uit Brainport regio de leden mee tijdens de avond. Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven en ondernemer Eric van Schagen, ook uit de Brainport regio, kwamen naar Paleis Het Loo om de regio bij de aftrap van de board te inspireren. Van Schagen, CEO van Simac Techniek NV, drukte de aanwezigen op het hart dat het echt een kwestie van de lange adem is voordat je als board voor je regio het verschil maakt.

Lange termijn

De twintig leden van de board hebben een hoofdrol binnen ondernemingen, instituten en het lokale bestuur. Zij gaan meedenken over grote thema’s en opgaven in de regio. ‘Daaromheen zijn er nog eens dertig themaleden die we af en toe bevragen op specifieke onderwerpen. Ik merkte bij de lancering al hoe gedreven iedereen is,’ aldus voorzitter Ton Heerts. ‘En ik merk bij iedereen dat ze niet zichzelf voorop stellen maar juist elkaar de hand reiken, willen helpen bij positieve ontwikkelingen. Dat is cruciaal want alleen zo kom je er. Deze board moet zich op de lange termijn bewijzen. Buiten de waan van de dag kijken we naar wat nu én met de blik tien, twintig jaar vooruit echt moet gebeuren om de regio sterker te maken. Het is niet niks, het gaat om cruciale voorzieningen in het breiwerk van ons bestaan in de regio: van bedrijvigheid, werk en vakmensen tot wegen en openbaar vervoer, van zorg tot goede scholen, natuur en landschap en een goed dak boven je hoofd. Alles grijpt in elkaar en we willen als regio geen steken laten vallen.’

Neuzen dezelfde kant op

Ellen Marks, voorzitter college van bestuur van ROC Aventus is een van de leden van de nieuwe board: ‘De grote vragen die we ons moeten stellen is ‘waar zijn we van’ en ‘hoe positioneren we onszelf’. Dat vind ik zelf nog wel lastig, maar ik denk dat het goed is om daarin echt keuzes te maken. We zijn nu allemaal erg enthousiast, maar over een week gaan we wellicht weer over op de orde van de dag. Ik hoop dat het lukt om onze ego’s opzij te zetten, over onze gemeentegrenzen heen te blijven kijken en dat dit wordt verankerd in de manier van denken.’ Ron König, ook kernteamlid en burgemeester van Deventer is enthousiast over de nieuwe strategische board en wat deze kan betekenen voor de cultuur van samenwerken. ‘Het is fantastisch om te zien hoe enthousiast en bevlogen iedereen is. Als we dat gevoel, die ‘vibe’ vast kunnen houden, en ik denk dat dat lukt, gaat deze aanpak ons veel brengen.’

Volgende generatie

Topondernemer Aram Malas van MA IT uit onder meer Deventer, is net als Marks en König één van de twintig kerngroep leden. Hij heeft goede hoop dat de nieuwe ‘denktank’ stappen kan zetten voor de toekomst. ‘De neuzen staan dezelfde kant op. Ik voel echt een goede energie en een goede wil bij iedereen. Al tijdens de eerste bijeenkomst voelt het heel natuurlijk en durven leden zich kwetsbaar en open op te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar iets kunnen bereiken, maar dan moeten we inderdaad wel weten wat onze identiteit is. Pas als we weten wie we zijn, kunnen we bepalen waar we heen willen en wat daar dan voor nodig is. En het gaat niet over nu of over vijf jaar, maar over een lange termijn. Ik zit hier ook niet voor mijzelf. Het gaat om de generaties na ons.’

Gelijkwaardigheid

Inhoudelijk heeft de nieuwe board een stevige verbinding met de uitvoeringsagenda van de Regio Stedendriehoek. Daarin staan alle top thema’s waar de regio aan werkt voor onder meer slimme groene verstedelijking, een vitaal landelijk gebied en een sterke regionale economie. Vicevoorzitter Arko van Brakel: ‘Je komt verder als je samenwerkt op basis van gelijkwaardigheid. En dat is wat we doen in deze board met ondernemers, bestuurders en topmensen uit het onderwijs. Juist omdat de leden elk een andere achtergrond hebben, zijn er veel denkrichtingen en vertegenwoordigen zij op een brede manier de regio. Als keuzes breed gedragen worden zijn ze altijd sterker. Deze board komt natuurlijk nog op gang, maar de start is al veelbelovend.’

Gerelateerd
Meer berichten