Door inwoners en maatschappelijke partners te betrekken bij het RES-proces willen we plannen maken die draagvlak hebben.

Om die reden hebben verschillende gespreksmomenten en werkateliers plaatsgevonden met belanghebbenden en geïnteresseerden. Ook is naar aanloop van de RES 1.0 eind 2021 een formele schriftelijke inspraakprocedure gehouden. Dit was uniek in Nederland.

We hebben deze procedure geëvalueerd met een onderzoek, waar enkele raadsleden aan hebben meegewerkt. Bekijk hier de resultaten. We nemen de aanbevelingen waar mogelijk mee in het Samenwerkingsplan waar we nu aan werken. Verder delen we de resultaten ook met andere energieregio’s als inspiratie voor hún participatieproces.