Strategische Board

De Board is bezig

22 februari 2024

De Strategische Board is een sterk netwerk dat het samenwerken binnen en buiten de regio stimuleert, helpt met lobby en nieuwe invalshoeken ontwikkelt op de grote thema’s voor de toekomst van de regio. De board adviseert daarnaast het  Dagelijks Bestuur van de regio.

Vanaf september 2023 is deze nieuwe Strategische Board actief. De thema’s waar ze zich over buigen zijn de arbeidsmarkt en de positionering van onze regio. Ook waren ze betrokken bij de Regio Deal met als speerpunten duurzaam, divers en dichtbij. Met positief resultaat: het Rijk, investeert 20 miljoen in onze regio!

Eén van de onderwerpen van de Board is het behouden van internationaal talent in onze regio. Verschillende onderwijsinstellingen (Aventus, Saxion en Wittenborg) voeren hierover gesprekken met het bedrijfsleven en de gemeentes. Op 15 februari werd het expat centre midden Nederland gelanceerd met een feestelijke bijeenkomst bij Wittenborg university in Apeldoorn.

Er is behoefte aan een verhaal over de regio, maar welk verhaal is dat dan? In de woorden van Lisette Bosch van Circulus: ‘Een sterk verhaal, sterkt je ambitie en daar wil de Board mee bezig’. Om meer te verdiepen in positionering en marketing van onze regio was dit het thema tijdens de bijeenkomst begin februari in de Kruiskerk in Eerbeek.

Dr. Erik Braun trapte af; expert op het gebied van citymarketing verbonden aan de Erasmus universiteit en werkt in Kopenhagen. Hij nam ons mee in zijn kijk op regiomarketing. Hoe zorg je ervoor dat je als regio een naam krijgt en herkenbaar bent? Hij gaf het voorbeeld Kopenhagen – Malmö. Door deze plaatsen uit 2 landen te verbinden met een brug, is de afstand veel kleiner geworden en door dit consequent naar buiten te brengen is het echt een begrip geworden. Met grote economische waarde.

Daarna doken we met de drie directeuren citymarketing van Apeldoorn, Deventer en Zutphen onze eigen regio in. Overeenkomsten zoals authentiek maar ook verschillen zoals eigenwijs, royaal en persoonlijk. Juist die diversiteit tussen onze steden en dorpen, waar je toch ook binnen 10 minuten met de trein in een andere stad bent is uniek. Ook blinkt onze regio uit in het vele groen; onze mooie natuur.

Om te bouwen aan de reputatie als regio Stedendriehoek is zowel positionering nodig als een lange adem. Ook vraagt het een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen.

In de woorden van Ton Heerts, voorzitter van de nieuwe Board en burgemeester van Apeldoorn: ‘We hebben elkaar nodig in de regio, nu en straks nog meer. Als we de cijfers en toekomstbeelden zien is een sterke regio op allerlei gebied cruciaal voor al onze inwoners. En ik herhaal nog maar weer wát onze regio is. Dat zijn bijna een half miljoen inwoners, 50.000 bedrijven en een kwart miljoen werkenden. Daar doen we het voor.’