Bijeenkomst Strategische Board bij Auping

20 juni 2024

De Strategische Board is een sterk netwerk dat het samenwerken binnen en buiten de regio Stedendriehoek stimuleert. Daarnaast helpt de Board met lobbyzaken en ontwikkelt nieuwe invalshoeken op de grote thema’s voor de toekomst van de regio. De Board adviseert daarnaast het Dagelijks Bestuur van de Regio.

Voor de tweede Strategische Board van dit jaar waren we te gast bij Auping in Deventer. Jan Joost Bosman (Boardlid) was onze gastheer en nam ons mee in het verhaal van dit mooie familiebedrijf dat al 135 jaar bestaat. Auping maakte de omslag naar het volledig circulair produceren van matrassen.

Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans is een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Als spreker deze avond presenteerde hij zijn visie op de grote transities die ons te wachten staan. Met speciale aandacht voor onze regio en met focus op veiligheid en circulariteit.

Volgens Rotmans bevinden we ons in een verandering van tijdperk en niet in een tijdperk van verandering. Hij pleit voor fundamentele veranderingen in hoe wij denken, handelen en organiseren. Door de omvang van de regio Stedendriehoek is er meer samenwerking nodig met omliggende regio’s zoals Twente, Zwolle en de Achterhoek om zo een volwaardige economische regio te vormen. Als je onze regio vergelijkt met steden en regio’s in China, zijn we heel erg klein.

Belangrijke punten zijn de noodzaak van strategische autonomie, veerkracht en wendbaarheid. Hij waarschuwde voor afhankelijkheid van andere landen voor essentiële grondstoffen en technologieën en riep op tot meer hergebruik van materialen. Het verhaal van Auping is hier een uitstekend voorbeeld van.

Rotmans benadrukte ook de sociale aspecten van transities, waarschuwde voor weerstand bij onvoldoende betrokkenheid van mensen. Hij gaf ook het belang aan van leiderschap en het maken van scherpe keuzes. Kijk hierbij naar initiatieven als Building Balance in Gelderland.

Er werd ingezoomd op de regio Stedendriehoek. Rotmans benadrukte de kenmerken van onze regio, zoals de prachtige IJsselvallei en Veluwe, combinatie van steden en landelijk gebied, goede bereikbaarheid, sterke MKB en maakindustrie in combinatie met innovatiekracht. En tenslotte een goede kwaliteit van leven. De woningbouwopgave is groot en zal aanhouden, maar hoe voorkomen we een tweede Randstad te worden? Een belangrijk uitgangspunt hierbij zou kunnen zijn: ’als we gaan bouwen, dan met de natuur samen’. Tot slot riep hij op tot een visie op bouwen, natuur, landbouw en waterbeheer.  Stof tot nadenken!

Samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan en de Stedendriehoek transformeren tot een veerkrachtige en duurzame regio. ‘Je hebt koplopers nodig om systemen te veranderen’, aldus Rotmans.