ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsontwikkeling

Verstedelijking in balans

23 mei 2024

De Regio Stedendriehoek gaat met alle partners aan slag met de “Verstedelijking in Balans”. Een verkenning naar wonen, werken en voorzieningen. Een belangrijke stap naar 500.000 inwoners, 250.000 werknemers en 50.000 bedrijven.

Ans Mol (gedeputeerde Gelderland) en Liesbeth Grijsen (gedeputeerde Overijssel): “We zijn ambitieus om de Regio Stedendriehoek op de Haagse agenda te krijgen. Heel belangrijk dat we dit samen doen, met de grotere en de kleinere gemeenten.” Deze ambitie wordt gedeeld door Ron König (voorzitter van de regio) en Peter Messerschmidt (bestuurlijk trekker). “We zijn blij dat de provincies samen met ons willen optrekken. We willen ruimte maken voor woningen, bedrijven en voorzieningen en tegelijk ons groene landelijke gebied behouden. Ontwikkelen in balans!”

De verstedelijkingsopgave is aanzienlijk: tot en met 2030 24.000 woningen extra erbij met de ambitie dit op te laten lopen tot 40.000 extra woningen in 2040, vele tientallen hectares aan bedrijventerreinen, verbeteren (internationale) bereikbaarheid, mobiliteitstransitie. Tegelijk zijn de opgaven voor, landelijk gebied, natuurherstel, klimaatbestendigheid en energietransitie fors. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van dit proces en deze week hebben de provincies Gelderland, Overijssel en de Regio Stedendriehoek de samenwerkingsovereenkomst getekend. Een belangrijke mijlpaal.