Transitiemakers ontwikkelt Serious Game Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

1 juni 2023

Om toekomstbestendige bedrijventerreinen te realiseren is samenwerking met alle stakeholders cruciaal. Om deze samenwerking te faciliteren ontwikkelt Transitiemakers op dit moment de Serious Game Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Dat doen ze in samenwerking met de Rabobank, Saxion en Regio Stedendriehoek.

Studenten van Stichting GameLab Oost die zich hebben georganiseerd in het studentenbedrijf Backspace Studios, ontwikkelen de game. Op een interactieve manier faciliteert het spel samenwerking tussen de verschillende stakeholders op bedrijventerreinen en geeft het inzicht in elkaars belangen. Ruben Schutte van Transitiemakers: ‘Samen werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen kan complex en intimiderend zijn. Verschillende stakeholders spreken uiteenlopende talen vanuit ogenschijnlijk andere belangen. Deze gamified tool biedt de mogelijkheid om samen, op een toegankelijke en leuke manier, aan de slag te gaan met je eigen bedrijventerrein. De serious game past ook goed in werksessies in gebiedsgerichte processen om bijvoorbeeld te komen tot een Smart Energy Hub of Werklandschap.’

Lancering

Door het spelen van de game is het de bedoeling dat deelnemers inzicht krijgen in hoe andere partijen opereren en hoe samenwerking uiteindelijk de sleutel is tot succes op verschillende thema’s. Zo wordt een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig bedrijventerrein. Recent was de eerste partnerbijeenkomst waarbij de studenten hun voortgang lieten zien. Na afloop is de samenwerking bekrachtigd met een handtekening vanuit iedere partij. Schutte: ‘De definitieve lancering van de game staat gepland voor 30 juni.’

De Regio ondersteunt

Menno van Luijn is als themalijnmanager energietransitie betrokken vanuit Regio Stedendriehoek. ‘Deze serious game gaat enorm helpen om de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden op een bedrijventerrein te laten inzien wat het belang is van deze samenwerking. Het laat deelnemers inzien wat dit kan opleveren in de verduurzaming van een bedrijventerrein. Regio Stedendriehoek ondersteunt de ontwikkeling van deze game met een financiële bijdrage samen met Fieldlab Energy4Business, Rabobank Kring Midden Oost Nederland en Rabobank Kring Zuid-Holland. Op deze manier ondersteunen we de initiatiefnemers in de verdere ontwikkeling van toepasbare instrumenten.’

Meer weten over de ontwikkeling van de Serious Game, en de mogelijkheden die de game biedt voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen? Mail dan naar info@transitiemakers.nl. Wil je in contact komen met Menno van Luijn? Dat kan door een mail te sturen naar m.vanluijn@regiostedendriehoek.nl.

Gerelateerd
Meer berichten