Waterstof

Regio Stedendriehoek maakt zich hard voor aansluiting op waterstofbackbone

30 oktober 2023

Vanuit de verduurzamingsopgave is er veel aandacht voor groene waterstof als energiedrager en nemen de ontwikkelingen sinds enkele jaren een vlucht. Op alle overheidsniveaus zijn er ambities, plannen en projecten en ook vele bedrijven breiden zich voor op het toepassen, opwekken en/of leveren.

Dat is ook het geval binnen onze regio. Binnen gemeenten, bij bedrijven en in samenwerkingen zijn er veel initiatieven gaande rondom groene waterstof. Voor het grootschalig en het binnen de geografische regio beschikbaar maken van waterstof, het ‘aansluiten op de backbone’, is een (boven)regionale aanpak vereist.

Om die reden heeft de Regio Stedendriehoek dit al in een vroeg stadium op de agenda gezet en in samenwerking met regionale partners Witteveen+Bos, Kiwa en Saxion een strategie ontwikkeld. Deze bestaat uit:

1. Het verkennen van het advies van de Gasunie om de business case template door alle regio’s in Landsdeel Oost in te laten vullen.

2. het vormgeven van samenwerking tussen de economic boards. Regio Stedendriehoek is de initiatiefnemer.

3. De verkenning van een eventuele samenwerking met Nordrhein-Westfalen. Dit wordt opgepakt vanuit Landsdeel Oost.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dieter de Vroomen.

  • Regionale samenwerking
    Dieter de Vroomen

    Adviseur (boven)Regionale Samenwerking

    06 470 04 442