Regionale Economie van de ToekomstRES

Verduurzaming en betere benutting elektriciteitsnet gaan samen op bedrijventerrein De Mars

29 maart 2024

Mooi nieuws voor Zutphen en daarmee ook voor onze regio. Deze verduurzamingsslag en vorming van een smart energy hub op bedrijventerrein De Mars in Zutphen sluit bovendien helemaal aan bij onze programma’s Regionale Economie van de Toekomst en Energiesysteem van de Toekomst en RES. Het midden- en klein bedrijf is de drijvende kracht achter onze regionale economie. We willen dan ook als regio aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers. Dat één van de grootste bedrijventerreinen in onze regio een smart energy hub wordt, is een prachtig innovatief voorbeeld van hoe de energietransitie in onze regio vormgegeven wordt. Alleen samen kunnen we deze grote innovaties op het gebied van grootschalige wind- & zonne-energie en de productie van groene waterstof echt doen. Van groot belang en een van de speerpunten van ons programma Regionale Energiesysteem van de Toekomst!

Hieronder lees je het persbericht vanuit Smart Energy Hub De Mars Zutphen.

Intentieovereenkomst Smart Energy Hub bedrijventerrein De Mars

Verduurzaming en betere benutting elektriciteitsnet gaan samen op bedrijventerrein De Mars

Met de ondertekening van een intentieovereenkomst is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van een Smart Energy Hub voor bedrijventerrein De Mars in Zutphen. Een van de grootste bedrijventerreinen in de regio werkt hiermee aan verduurzaming, ondanks netcongestie.

In Zutphen werken burgers, bedrijven, netbeheerders en lokale en provinciale overheden al geruime tijd aan duurzamere energievoorziening. Met diverse innovatieprojecten in ontwikkeling, waarvan nog dit jaar de financiering kan rondkomen, is De Mars daar een voortrekker in. Het gaat daarbij om grootschalige productie van wind- & zonne-energie en de productie van groene waterstof.

Samenwerken

Energiestromen krijgen synergie via een Smart Energy Hub. Met doordachte regie kunnen op momenten dat energie schaarser wordt, denk aan netcongestie, een goede verdeling van de wel beschikbare stroom worden gerealiseerd. Voor de Smart Energy Hub op De Mars is samenwerking nodig. Vandaag ondertekenden de gemeente Zutphen, provincie Gelderland, Zutphen Energie, KME, Westfalen, IJsselwind, Oost NL en Waterschap Rijn en IJssel een intentieovereenkomst. Hiermee wordt haalbaarheid van een Smart Energy Hub verkend.

Energie delen voor duurzame groei en innovatie

Inmiddels is steeds duidelijker dat Gelderland stevig geconfronteerd zal worden met netcongestie. Het huidige stroomnetwerk kan de toenemende vraag naar elektriciteit niet aan. Overheden en het bedrijfsleven denken nu na over de moeilijke keuzes die gaan komen. ‘’De bedrijven op De Mars zijn innovatief, maar gebruiken ook verschillende energieprofielen. Daarom is De Mars de ideale locatie om oplossingen te verkennen,” aldus Joris Benninga, procesregisseur van het Programma Smart Energy Hubs voor Oost-Nederland.

Perspectief

Voor eind 2024 moeten er bindende afspraken komen. Als dat lukt dan draaien er begin 2026 nieuwe windturbines en wordt er op De Mars groene waterstof geproduceerd. Door gezamenlijk energie te maken, te delen en te gebruiken, kunnen bedrijven op De Mars weer groeien en kunnen nieuwe bedrijven zich vestigen. Uiteindelijk kan op en rond De Mars misschien wel de helft van alle benodigde energie voor Zutphen opgewekt, opgeslagen en verdeeld worden.

Anders denken anders doen

Van de 180 gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein zullen nu vier bedrijven deelnemen aan de pilot. Die vier zijn samen wel goed voor meer dan 80% van het energieverbruik. Luuk Roggen, manager bij KME, één van de deelnemende bedrijven: “Bij KME recyclen we al waardevolle metalen en dat is een energie-intensief proces. Door nu al als één van de trekkers van de Smart Energy Hub mee te doen, leggen we een goede basis voor de verduurzaming van ons energieverbruik.” Gelders energiegedeputeerde Ans Mol: “Een Smart Energy Hub op De Mars toont onze kracht aan. De inzet om met een goede samenwerking een dreigend, acuut probleem het hoofd te bieden. Deze handtekeningen zullen ons blijven inspireren om vroegtijdig te laten zien wat er wel kan. En dat is wat wij nu nodig hebben.”

Over Smart Energy Hubs

De Mars Zutphen is een van de tien pilotlocaties in Overijssel en Gelderland in het programma Smart Energy Hubs dat lokale energieopwekking, opslag en gebruik stimuleert. Dit initiatief wordt geleid door provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL, met als doel collectieve afspraken te maken tussen bedrijven om het bestaande net slimmer te benutten. De samenwerking tussen lokale bedrijven, overheden en andere belanghebbenden is van belang voor het succes van de Smart Energy Hub.