“Samen werken wij aan een sterke culturele regio. Samenwerken is doen”

Welkom op de pagina van het Regioplan Cultuur van de Gelderse Stedendriehoek. Op deze pagina lees je welke cultuur- en erfgoedprojecten de provincie Gelderland financiert. Onderaan vind je ook een nieuwsblok met linkjes naar interessante berichten.

 

Wie of wat is de Gelderse Stedendriehoek?

In de Gelderse Stedendriehoek werken 5 gemeenten samen om inwoners en bezoekers cultuur en erfgoed te laten beleven. De provincie Gelderland stelt hiervoor tot eind 2024 geld beschikbaar. De 5 gemeenten zijn Apeldoorn, Zutphen, Voorst, Lochem en Brummen.

 

Waarom stelt de provincie geld beschikbaar voor regiocultuurprojecten?

De provincie Gelderland stelt geld beschikbaar om cultuur en erfgoed in de regio te versterken. De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat cultuur bijdraagt aan  een aantrekkelijke leefomgeving voor Gelderse inwoners en bezoekers. En dat iedereen zich daarin verbonden voelt en zich kan ontwikkelen, nu en in de toekomst. Met dit geld zorgen de gemeenten dat inwoners en bezoekers kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van erfgoed, muziek en cultuurmarketing. Daardoor kunt u als bezoeker deelnemen aan deze activiteiten.

 

Om wat voor soort activiteiten gaat het?

Hierbij richten de gemeenten zich op:

  • Culturele organisaties, podia en tentoonstellingsruimtes;
  • Cultuurmakers en terugkerende initiatieven;
  • Jongeren;
  • Nieuwe producties en verhalenroutes langs erfgoedlocaties, vooral voor de inwoners van de regio.

 

Twee overkoepelende regelingen

Het regioplan en het cultuur- en erfgoedpact zijn de 2 regelingen waarbinnen de verschillende projecten plaatsvinden.

 

Wat is het Regioplan?

Dit is een eenmalige regeling om de culturele sector te versterken na de moeilijke coronajaren. Dit plan heeft als doel de zichtbaarheid van en deelname aan cultuur te bevorderen. En om vernieuwing in de sector te stimuleren en de sector te versterken door een duurzame inzet van personen, infrastructuur en projecten.

De belangrijkste punten van het Regioplan zijn:

  • Kennisuitwisseling
  • Jongeren en popcultuur
  • Versterking van amateurkunst
  • Vernieuwing van regionale podia en erfgoed (verhalen)

 

Wat is het cultuur- en erfgoedpact?

De 5 gemeenten maakten een plan voor een gezamenlijk cultuur- en erfgoedpact. Met dit plan zetten zij de samenwerking vanuit het Regioplan voort. Zij vinden het belangrijk dat inwoners en vooral jongeren zelf cultuur en erfgoed maken in onze regio. Zeker na corona. Bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat jongeren met kunst in de openbare ruimte en erfgoed werken. De gemeenten leren zo meer over wat jongeren nodig hebben op het gebied van kunst en cultuur.

 

Uitvoering van de projecten

De gemeenten geven de subsidies door aan organisaties zoals CODA, Orpheus en Muzehof. Deze organisaties werken weer met onderaannemers. De gemeenten en organisaties voeren de projecten dus niet zelf uit.

De subsidie voor het Regioplan gebruiken de gemeenten voor:

Rondje erfgoed: Een verzamelalbum en routeboekje waarmee bezoekers plaatjes kunnen sparen door verschillende erfgoedlocaties te bezoeken.
Rondje Erfgoed (coda-apeldoorn.nl)

Theaters versterken: Een netwerk van theaters opzetten, open podia organiseren voor talent, jongeren betrekken bij theaterprogrammering, hoogstaand aanbod naar de regio halen en eigen theaterproductie maken.
Aanmelden Open Podium | Theater Orpheus

Regionale popmakelaar: Ondersteunt jonge muzikanten, bindt ze aan de regio en helpt een netwerk op te zetten.
Regio: Stedendriehoek – Poppunt Gelderland

Amateurkunstmakelaar: Organiseert kennissessies en netwerkactiviteiten voor amateurkunstverenigingen.