Regio Stedendriehoek wil samen met Rijk ‘verstedelijken in balans’

18 maart 2024

DEVENTER – Op 18 maart bracht demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) een werkbezoek aan de regio Stedendriehoek, op uitnodiging van gedeputeerden Liesbeth Grijsen (Overijssel) en Dirk Vreugdenhil (Gelderland). De regio presenteerde in Deventer wat zij aan potentie in huis heeft. Het Rijk ziet de Stedendriehoek als een gebied dat een stevige bijdrage kan leveren aan het landelijke woningbouwdoel. De regio staat in de startblokken en wil nu met het Rijk werken aan een Verstedelijkingsstrategie.


Verstedelijking in balans

Minister De Jonge zoekt naar gebieden waar veel woningen bij kunnen komen. Hij heeft daarvoor de Stedendriehoek goed in het vizier, want in de Contourennotitie Nota Ruimte 2023 werd de regio als kansrijk gebied aangemerkt.

De Stedendriehoek heeft al afgesproken om tot en met 2030 24.000 woningen te realiseren. Ook voor de periode daarna ziet de regio kansen voor verdergaande verstedelijking. Peter Messerschmidt, wethouder van Apeldoorn: “We hebben een sterke economie, een mooi landelijk gebied, waardevolle natuur én heeft een goede ligging voor de bereikbaarheid. De Stedendriehoek wil stevig bijdragen aan de landelijke woningbouwopgave. Het is belangrijk om dat integraal te doen en met oog voor en behoud van de kwaliteiten van de regio. We noemen dat ‘verstedelijking in balans’. Graag willen we samen met het Rijk en de beide provincies aan de slag met een Verstedelijkingsstrategie.”

 

Potentie

Om de potentie van de Stedendriehoek te onderstrepen, kreeg De Jonge in Deventer een rondleiding op stadscampus de Kien. Met het boren van een leiding voor de duurzame energievoorziening verrichtte de minister de eerste bouwhandeling van de geplande nieuwbouw op de Kop Handelskade. Daar komen onder meer sociale woningen en studentenwoningen. Hij ontmoette studenten van Hogeschool Saxion en sprak een jonge bewoner van een kantoorpand dat pas is omgebouwd tot woonruimte.

De minister kreeg zo een inkijkje in alle ontwikkelingen en uitdagingen die in de Stedendriehoek aan de orde zijn. Hij sprak vol lof over de grote potentie van de Stedendriehoek en benadrukte het belang van regionale samenwerking en innovatie in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. De Jonge: “We wijzen nu al de grootschalige woningbouwlocaties aan voor 2030 en 2040. Daarvoor wenden we de steven ook naar het oosten. De Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen biedt hiervoor de ruimte. Daarbij zal de regio moeten groeien in balans met de Veluwe en de IJssel.”

 

Samen

Aan het eind van zijn bezoek legden de minister (namens het Rijk), Ron König (Regio Stedendriehoek), Wouter Bijman (Strategische Board Stedendriehoek), Dirk Vreugdenhil (Gelderland) en Liesbeth Grijsen (Overijssel) de symbolische puzzel die de samenwerking tussen alle partijen bezegelde. Alleen samen kunnen we de grote opgaven die er liggen verwezenlijken.