Update vanuit het Regio Deal Team

20 maart 2024

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat wij 20 miljoen ontvangen van het Rijk! Maar om die 20 miljoen goed te ontvangen en te verdelen is er gedegen werk nodig. Gelukkig is dit zorgvuldig geregeld.

We hebben van het Rijk feedback gekregen op onze aanvraag. Daar gaan we mee aan de slag. In ons geval betekent dat dat we nog specifieker uitwerken waar deze Regio Deal voor de regio Stedendriehoek nou echt het verschil gaat maken en hoe we daarin te werk gaan. Daarnaast worden er in komende tijd gesprekken gevoerd met verschillende departementen om goed te zien waar kansen en plannen van de regio aansluiten bij de uitdagingen en wensen van het Rijk. Wat hebben we dan van elkaar nodig. Zo betekent de Regio Deal ook echt een versterking van onze samenwerkingsrelaties.

Wie dat dan doen vanuit onze regio? Hiervoor is een Partneroverleg in het leven geroepen. Zij gaan zorgen voor zo goed mogelijke afspraken. Binnen de regio én met het Rijk.

In het Partneroverleg zit een afvaardiging van bestuurders uit bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en provincies. Deze samenwerking tussen verschillende partijen is echt kenmerkend voor een Regio Deal. Insteek bij Regio Deals is om vanuit samenwerking tussen verschillende partners complexe vraagstukken aan te pakken. Het Rijk vraagt dan ook aan regio’s om echt samen te sturen op dat wat in de Regio Deal gebeurt.

Van initiatiefnemers die ideeën aangedragen hebben als inspiratie voor de aanvraag vraagt het nog even geduld. Op zich is dat niet nieuw, de planning blijft nog steeds hetzelfde, maar we begrijpen wel dat het ‘lang duurt’. We hopen precies voor de zomer de afspraken met het Rijk te kunnen afronden. Rond die tijd zal er ook voor initiatiefnemers de gelegenheid komen hun initiatieven zo door te ontwikkelen dat ze goed passen bij de ambities van de Regio Deal. Informatie daarover komt ook tegen die tijd. In het najaar is dan duidelijkheid te verwachten.

Vragen? Stel ze vooral. De meest gestelde vragen zijn hier te vinden.