Gemeente Epe

Regio Stedendriehoek: samen werken aan een goede toekomst

16 juni 2023

‘Wat doet de regio nou eigenlijk en wat merkt een inwoner daarvan?’ Die vraag horen we vaker, en dat is niet heel gek: een samenwerkingsverband als onze regio heeft voor velen iets ongrijpbaars over zich. Terwijl dat waar aan gewerkt wordt van grote invloed is op het dagelijks leven van inwoners van de regio: namelijk het behoud van onze brede welvaart. Dat betekent hard werken aan behoud van een regio waar het fijn is om te wonen, werken en naar school te gaan. Voor nu, en in de toekomst.

Samen werken aan investeringen

Het werk aan brede welvaart is geen kleine opgave. Het knelt op de woning- en  arbeidsmarkt, de bereikbaarheid van de regio laat te wensen over en we willen onze goede voorzieningen niet kwijt. Het behouden van de brede welvaart en waar mogelijk deze zelfs te versterken, kost geld. Dat betekent dat we investeringen nodig hebben en daarvoor moeten we het gesprek aangaan met Rijk en provincie. Als losse onderwijsinstelling, gemeente of bedrijf is het moeilijk dit gesprek aan te gaan; samen sta je dan sterker. Daarom werken binnen onze regio acht gemeenten samen met partijen uit bedrijfsleven en onderwijs. Samen zijn we als Regio Stedendriehoek een serieuze gesprekspartner voor het Rijk en provincies en dat vertaalt zich weer in investeringen in onze regio.

Kennis, onderzoek, antwoorden

Samenwerken staat dus aan de basis van onze regionale organisatie. Als regio verbinden we mensen en delen kennis. We halen investeringen onze kant op en geven zo kansrijke initiatieven een duwtje in de rug. Daarnaast geven het Rijk en de provincies ook steeds meer opdrachten aan de regio, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie of gebiedsontwikkeling. Hoe kunnen we bijvoorbeeld alles wat nodig is voor onze brede welvaart realiseren binnen de beperkte ruimte van onze regio en daarbij goed rekening houden met onze prachtige omgeving? Op dit soort vragen zoekt de regio samen met partners zoals waterschappen naar antwoorden.

Concrete, lokale projecten

Naast dit soort grote vraagstukken houdt de regio zich ook bezig met concrete projecten. Op dit moment wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de aanvraag van een nieuwe Regio Deal bij het Rijk. In zo’n aanvraag staan een aantal kansrijke regionale projecten die bijdragen aan de brede welvaart van de regio, maar die een extra financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een Regio Deal geeft op deze manier een enorme impuls aan innovatieve lokale projecten: in het verleden is zo bijvoorbeeld de ontwikkeling van de biogashub in Oxe ondersteund. De kennis die tijdens zo’n project wordt opgedaan wordt weer gedeeld, waardoor toekomstige projecten op dit gebied meer kans van slagen hebben.

Merkbare invloed

Dit soort kennisdeling is van belang voor een goede toekomst voor iedereen. Maar niet elke inwoner zal er direct iets van merken. Wat kan een inwoner nou concreet toeschrijven aan de regio? Nou, een inwoner is bijvoorbeeld ook een werknemer, die ervan profiteert dat zijn werkgever dankzij het Regio Deal-project van het ontwikkelfonds scholingsvouchers aan kan bieden. Of misschien is de inwoner zelf wel ondernemer, die door de regio geholpen is met het verduurzamen van een bedrijventerrein of met het up-to-date blijven over modern agrarisch ondernemerschap of cybersecurity. Hoe dan ook maakt elke inwoner gebruik van regionale wegen of treinverbindingen. Als regio leggen we die wegen en dat spoor niet zelf aan, maar we zorgen er wel voor dat die investeringen in ónze regio gedaan worden en niet in een andere regio. Zodat we allemaal veilig en op tijd op school of werk kan aankomen.

Kennis delen, onderzoek doen, innovatieve ideeën aanjagen en het binnenhalen van investeringen en subsidies: het resultaat van al deze inspanningen landt uiteindelijk rechtstreeks in onze regio waar het invloed heeft op de brede welvaart van elke inwoner. Dat is wat Regio Stedendriehoek doet, en waar we trots op zijn.

Gerelateerd
Meer berichten