Regio Oost-Nederland bundelt krachten voor gezonde en duurzame toekomst

16 november 2023

In de regio Oost-Nederland werken partners, waaronder Regio Stedendriehoek, in het platform Think East Netherlands samen aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. De ambities en plannen zijn gebundeld in de Oost-Nederlandse strategische innovatieagenda. Op maandag 13 november vond een officiële bekrachtiging van de samenwerking plaats, waarbij de partnerorganisaties het nieuwe kabinet en de Europese Unie uitnodigen om deel te nemen aan deze inspanning.

Kennisinstellingen, Economic boards, provincies Gelderland en Overijssel, regio’s, clusterorganisaties en (koepel)organisaties, werken samen aan vernieuwing en innovaties die bijdragen aan veilig en duurzaam voedsel, gezond leven, digitalisering, schone energie en circulaire economie.

Versterking positie Oost-Nederland

Think East Netherlands richt zich op de versterking van de positie en de innovatiekracht van de regio Oost-Nederland met aandacht voor het innovatief mkb, economische structuurversterking, bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, verhoging van het investeringsvolume en de uitvoering van grootschalige projecten. Samen met partners en Europese en nationale overheden, werkt Oost-Nederland aan het versnellen van innovaties, met als motto “Make innovation work. Th!nk East NL. Join us!” Hierbij ontwikkelen ze inhoudelijke voorstellen voor EU- en nationale programma’s.

Bundelen innovatiekracht

Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL: ‘Met Think East Netherlands bundelen we de innovatiekracht van Oost-Nederland en stellen we gezamenlijk prioriteiten op voor de innovatieagenda van Oost Nederland. Met deze samenwerking versnellen we de innovaties van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Oost-Nederland. We zien op onderwerpen zoals Artificial Intelligence, Digital Industries en Smart Energy Hubs dat we oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Hierop verbinden we onze regio met het Rijk en de Europese Unie.’

Inspanningen verzilveren

Gedeputeerde Erwin Hoogland van provincie Overijssel: ‘We zien als regio Oost-Nederland kansen om samen met het nieuwe kabinet en de Europese Unie onze inspanningen te verzilveren. Onze samenwerking is uniek in Europa.’ Helga Witjes, gedeputeerde Economie bij Provincie Gelderland: ‘Gelderland en Overijssel bieden ruimte om te vernieuwen, te innoveren en te ontwikkelen. Om als Nederland de koppositie op innovatie in Europa en wereldwijd verder uit te bouwen, kun je niet om Oost-Nederland heen.’

Innovatieagenda

Begin 2021 startten de regiopartners in Gelderland en Overijssel met een gezamenlijke innovatieagenda op de vijf thema’s waar de regio Oost-Nederland van oudsher krachtig in is. Dat zijn de thema’s: Digital Industry & Technology, Smart Energy, Circular, Prevention & Medtech en Smart Food Production. Onder de Think East Netherlands-paraplu vallen vijf gezamenlijke iconen die nationaal en Europees van belang zijn: Smart Energy Hubs, TOPFIT, Data-driven Transition in Food, AI-hub Oost-Nederland en EDIH. Elk icoon richt zich op specifieke uitdagingen en innovaties. Zo richt Smart Energy Hubs zich op lokale energieopwekking, -opslag en -gebruik op bedrijventerreinen, terwijl TOPFIT zich inzet voor het realiseren van twee extra gezonde levensjaren voor burgers. Data-driven Transition in Food bevordert innovaties in voedselproductie. AI-hub Oost-Nederland ondersteunt mkb-ondernemers bij de invoering van kunstmatige intelligentie, en EDIH fungeert als centraal aanspreekpunt voor digitalisering in de maakindustrie, gezondheidszorg en landbouw. Het rapport ‘Strategisch samenspel’ van Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) bevestigt dat de regio Oost-Nederland op de goede weg is hoe ze een sterke verbinding tussen Nederland en de EU kunnen leggen op het gebied van onderzoek en innovatie.

Partners zijn:

Provincie Gelderland | Provincie Overijssel | Oost NL | VNO-NCW Midden | Regio Stedendriehoek | Regio Foodvalley | FruitDelta Rivierenland | Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) – regio Arnhem Nijmegen | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Health Valley Netherlands | kiemt | Novel-T | Radboud University | Radboudumc | 8RHK | Foodvalley NL | Kennispoort Regio Zwolle | Hogeschool Saxion | Twente Board | Wageningen University & Research | University of Twente | Hogeschool Van Hall Larenstein – VHL University of Applied Sciences | Regio Zwolle | Windesheim | The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen | Economic Board Regio Zwolle | RCT Gelderland | AI-hub Oost-Nederland | EFRO Oost 2021-2027 | FME | Koninklijke Metaalunie | Economic Board Noord Veluwe | Connectr – Energy innovation |Boost Smart Industry

Think East Puzzel met logo 650x450