Regio Deal

Innovatie Coöperatie

De Innovatie Coöperatie brengt vernieuwende ondernemers in de landbouw en hun samenwerkingspartners bij elkaar. Voor het leggen van nieuwe contacten om elkaar te inspireren en voor het realiseren van ideeën van onderop. De Innovatie Coöperatie was eerst alleen actief in Lochem en nu ook als Regio Deal project in de Regio Stedendriehoek.

BELTRUM foto bij mestvergisting Groot Zevert in Beltrum, met op de foto: André de Groot en Arjan Prinsen FOTO: Arjan Gotink

‘Boeren willen moderniseren, vernieuwen en inspelen op de wensen van de samenleving. Dat is ook broodnodig. Met deze vernieuwing dragen bedrijven bij aan maatschappelijke wensen en uitdagingen op het terrein van landschap, biodiversiteit en klimaat en versterken ze op de lange termijn ook hun positie in de markt’, zegt programmanager Erik Koldewey. ‘Toch is dit innoveren in de praktijk niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend. Vaak ontbreekt het ondernemers aan tijd, netwerk, kennis en geld om dit te kunnen doen. Juist daarom verdienen ze een steuntje in de rug bij het realiseren van hun ideeën. Dit is in het belang van ons allemaal’.

Van idee naar de praktijk

‘Het netwerk van De Innovatie Coöperatie ondersteunt boeren en MKB-ers bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe ideeën. Dus bottom up! Wij geloven dat ondernemers met hun energie en passie het verschil kunnen maken. Want innovatie is meer dan een goed idee alleen, het is vooral de succesvolle introductie van dat idee in de praktijk. Onze innovatiemakelaars Alfons van den Belt en Ellen de Lange helpen agrariërs en andere MKB-bedrijven uit de agrofoodsector graag.’ Enkele aansprekende voorbeeldprojecten zijn te vinden op de website, bijvoorbeeld Aan de slag met RTK-GPS (precisielandbouw), Meststoffen op maat bij mais, Groene groenbemesters, Ode aan de os en Zonnebloemlint.

Vitale toekomstbestendige landbouwsector

Naast de ondersteuning door de innovatiemakelaars werkt De Innovatie Coöperatie in de Regio Stedendriehoek aan een open, dynamisch en groeiend netwerk van ondernemers, kennispartijen, onderwijs en overheden. Innoveren doe je namelijk niet alleen: samenwerkingen in de keten, de inzet van studenten, kennis vanuit andere sectoren en partijen die helpen om ideeën mogelijk te maken zijn noodzakelijk voor het realiseren van innovaties. Erik Koldewey: ‘Ideeën en innovaties die bijdragen aan een sterke, vitale landbouwsector, een groeiende economie, een aantrekkelijke omgeving voor jong talent en een fraai, schoon, biodivers buitengebied. Kortom, aan een sector die veel maatschappelijke waarde toevoegt.’

Samen werken aan innovatie

‘De Innovatie Coöperatie zijn wij daarmee samen. Agrariërs en MKB-ondernemers uit de agrofoodsector die hun nieuwe ideeën een stap verder willen brengen, kunnen zich melden. Ook andere partijen nodigen we graag uit om zich aan te sluiten bij het netwerk van De Innovatie Coöperatie. Ook organiseren we elk jaar een Agro Innovatie Event’, aldus Koldewey.

Onderdeel Regio Deal Cleantech Regio

De Innovatie Coöperatie in de Regio Stedendriehoek wordt mede gefinancierd vanuit de Regio Deal Cleantech Regio. Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Het is een partnerschap tussen Rijk en regio. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Regio Stedendriehoek om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om diverse regionale projecten mogelijk te maken, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een vliegwiel voor toekomstige samenwerkingen.

Meer info

Meer weten over de Innovatie Coöperatie? Kijk dan op www.deinnovatiecooperatie.nl of neem contact op met innovatiemakelaars Alfons van den Belt (06- 29025252) of Ellen de Lange (06-10296187). Meer weten over Regio Stedendriehoek en/of Circulaire Economie? Neem dan contact op met Barbara Middelhoff, (barbaramiddelhoff@cleantechregio.nl) of Ria Markvoort (riamarkvoort@cleantechregio.nl).

 • Slimme Groene Verstedelijking
  Barbara Middelhoff

  Projectleider Circulair Bouwen

  06 234 06 323
 • Vitaal Landelijk Gebied
  Ria Markvoort

  Projectleider Perspectief voor Agrarisch Ondernemerschap

  06 288 46 255