A1 viewer

In de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Deventer in het gebied rondom de A1 wemelt het van de innovaties en duurzame initiatieven. Maar omdat je die vanaf de snelweg niet ziet, is er een interactieve viewer gemaakt, een initiatief van de toenmalige Cleantech Regio in samenwerking met Provincie Gelderland. Deze kaart laat zien welke duurzame bedrijven en initiatieven er in de A1-zone zijn en welke resultaten al geboekt zijn.

We hebben de initiatieven ingedeeld in vijf deelonderwerpen:

 1. Circulair
  Afval bestaat niet meer in een ideale kringloopeconomie. Hergebruik van hernieuwbare grondstoffen, is kortom hét nieuwe ondernemen. U leest welke mooie circulaire voorbeelden te vinden bij bedrijven die dit al volop doen.
 2. De verbinding met de regio
  Wat je van dichtbij haalt of wegzet, hoef je ook niet ver te transporteren. Daarom is lokaal is een van de toverwoorden als het gaat om een duurzame toekomst.
 3. Energietransitie
  Energieneutraal zijn: daar gaan we voor. Rondom de A1 zijn bedrijven en organisaties volop bezig met de energietransitie en zij zetten nu al flinke stappen. Zij besparen op het eigen energieverbruik, maken werk van het duurzaam opwerken van eigen energie én kijken naar duurzamere vormen van mobiliteit.
 4. Innovatie
  Zonder innovaties geen duurzame toekomst. Talloze organisaties en bedrijven maken dan ook structureel werk van innovatie. Zij zijn druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten en zien innovatie niet als een los project maar bedden het structureel in, in hun eigen organisatie.
 5. Mensen
  Mensen maken het verschil. In bedrijven, organisaties en bij projecten. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het niet langer vanzelfsprekend dat je als organisatie de juiste mensen aan je kunt binden. Organisaties die extra oog hebben voor menselijk kapitaal, ontwikkelen bijvoorbeeld speciale programma’s voor talentontwikkeling. Niet alleen voor huidige werknemers maar juist óók voor toekomstige werknemers. Hierbij is ook oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.