Overslaande vonken voor techniek

20 juni 2024

Het tekort aan technisch personeel is groot in deze regio die veel maakindustrie kent. Het tekort zal nog verder oplopen: door vergrijzing en de energietransitie waarvoor kennis nodig is van nieuwe technologie zoals waterstof. Maar waarvoor ook ‘gewoonweg heel veel kabels moeten worden gelegd’.

Vanuit de Regio Deal 2020 zijn de afgelopen jaren activiteiten gefinancierd die de mismatch tussen vraag en aanbod proberen te verkleinen. Zo ook de techhubs, het techniekplatform en het Ontwikkelfonds. Hoe hebben deze activiteiten bijgedragen en wat zijn de plannen voor de toekomst?

Drie techhubs verbinden

In de regio zijn vier techhubs waarin onderwijs, ondernemers en overheid samen jong en oud willen enthousiasmeren voor het techniekvak. En dat gebeurt met allerlei activiteiten. Van labs, leer- en experimenteerplekken tot workshops, stages en challenges. De techhubs bevinden zich elk in een andere fase. Waar NewTechpark in Apeldoorn al staat en het mbo-onderwijs al stevig is aangehaakt, zijn de hubs in Deventer, Zutphen en Epe/Vaassen nog flink in ontwikkeling.

De afgelopen jaren is er met de opzet van het Platform Techniek Stedendriehoek geprobeerd de techhubs meer met elkaar te verbinden. En met succes. Programmamanager Jan Haverkamp: “Ik heb twee motto’s: ‘versterken door samenwerken’ en ‘elkaar vinden door te verbinden’. Na verloop van tijd werpen die werkwijzen hun vruchten af.
“De techhub in Apeldoorn kende bijvoorbeeld een vliegende start. Die techhub staat. Aventus-studenten gaan er zelfs al aan de slag met levensechte opdrachten die ze vanuit het bedrijfsleven aangereikt krijgen. Op die manier ontstaan er learning communities. De kennis en ervaring die daar is opgedaan kun je op de andere plekken benutten. Als je elkaar maar kent.” En daar heeft het platform flink in geïnvesteerd met onder meer vaste bijeenkomsten en werkbezoeken. “We spreken elkaar nu makkelijk.”

Adoptie lesprogramma

Het heeft bijvoorbeeld opgeleverd dat een lesprogramma van de techhubs in de naastgelegen regio Noordwest Veluwe, is overgenomen. Jan: “Er was daar al een prachtig programma ontwikkeld. Dat hebben we geadopteerd.” Basisscholen in de regio kunnen met een techniekprogramma aan de slag. “Scholen beginnen zelf met lessen in de klas, daarna komen ze in de hubs.” Op school kunnen ze de praktijklessen niet uitvoeren. “Ze hebben er niet de ruimte, het materieel en de vrijwilligers voor.”

Jan geniet van wat er tijdens de lessen ontstaat. “Als een leerkracht me vertelt dat een leerling die normaalgesproken bijna onzichtbaar is in de klas, nu bij de technieklessen tot bloei komt en andere kinderen helpt, dan doet me dat veel.” Hij besluit: “Hier ontstaan vonken voor techniek.”

Ontwikkelfonds

Een andere manier om het aantal technisch geschoold personeel te vergroten is de inzet van scholingsvouchers. Inwoners van de regio konden via het Ontwikkelfonds een financiële ondersteuning krijgen voor om-, na- of bijscholing. “De vouchers maken het mogelijk dat mensen middels scholing hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen. “En dan ging het om scholing voor beroepen waar een tekort aan personeel bestaat,” legt Karin uit.

Ook het Ontwikkelfonds was een succes, de pot is geheel benut. Karen: “De aanvraag via het leerwerkloket was heel laagdrempelig. Mensen konden met een eenvoudig formulier een voucher aanvragen. Onderdeel van de aanvraag was een gesprek met een adviseur van het Leerwerkloket.Met dat gesprek konden we enerzijds de mensen goed adviseren bij hun ontwikkelvraag, en anderzijds effectief beoordelen of het geld besteed zou worden aan de ontwikkeling van vaardigheden dit ten goede kwamen aan sectoren waarin tekorten bestaan.” Uit de evaluatie bleek de waardering voor het fonds groot. Mensen waren blij met de kansen die ze hadden gekregen.

Wensen voor de toekomst

Zowel Jan als Karen hebben allerlei wensen voor de toekomst. Jan: “De techhubs in Deventer, Zupthen en Epe/Vaassen zou ik verder willen bestendigen. Binnen de nieuwe Regio Deal hebben de techhubs dan ook weer een plek gekregen. En ook het Platform Techniek Stedendriehoek zal weer een faciliterende, organiserende, verbindende en afstemmende rol innemen. Zodat alle techhubs zich ontwikkelen tot hét informatieloket voor hun regio. Waar onderwijs en bedrijfsleven kunnen aankloppen als ze meer willen weten over techniekeducatie en techniekpromotie. En ik zou graag wetenschapsknooppunten koppelen aan de techhubs. Zodat we ook samen met universiteiten leerlingen en jongeren enthousiasmeren voor een wetenschappelijke opleiding in de techniek.”

Karen: “Ik hoop uiteraard op een doorstart van het Ontwikkelfonds. In de toekomst zou ik graag willen dat er één plek is waar mensen terecht kunnen met hun ontwikkel- of opleidingsvraag. En dat er eerst wordt gekeken naar iemands vraag, en er pas aan de achterkant wordt gekeken met welk fonds of budget dat gefinancierd kan worden. Nu zijn er zoveel verschillende initiatieven. Zelfs ík kan mijn vriend niet uitleggen waar hij met zijn vraag terecht moet.”

Jan sluit zich daarbij aan: “We maken het ons moeilijk met alle verschillende initiatieven. Dekrachten nog meer bundelen: daar geloof ik in.”

Meer weten over de techhubs?

Ben jij ondernemer of werkzaam in het onderwijs en geïnteresseerd in de techhhubs? Mail dan jouw vraag naar Jan Haverkamp via j.haverkamp@pts3h.nl.