In de RES 1.0 hebben we met elkaar afspraken gemaakt voor grootschalige hernieuwbare opwek van energie via zon en wind in 2030. De ambitie van 1.07 TWh willen we met elkaar realiseren.

In de tussentijd weten we, mede als gevolg van de instandhoudingsplicht van de Wespendief op en rondom de Veluwe, dat het realiseren van windinitiatieven de nodige uitdagingen kent. De Regio Stedendriehoek heeft, op weg naar de RES Herijking 2.0, om die reden laten onderzoeken welke kansen kleine of middelgrote windmolens kunnen bieden om te helpen onze ambities te realiseren.

Lees hier het hele onderzoek.