NS-directeur Wouter Koolmees op bezoek in de regio Stedendriehoek

18 juni 2024

Wouter Koolmees, president-directeur van NS kwam donderdag 14 juni met – hoe kan het ook anders – de trein naar Apeldoorn en Deventer. Hij werd met open armen ontvangen in onze mooie regio, waar mobiliteit en bereikbaarheid hoog op de agenda staan. Niet alleen voor de mobiliteit binnen onze eigen regio, maar ook voor de doorstroom naar andere regio’s in Oost-Nederland en de aansluiting op het westen van Nederland.

De bereikbaarheid van de hele regio Stedendriehoek vraagt aandacht. Met de opgave van het Rijk om tot 2030 24.000 extra woningen te bouwen in de regio Stedendriehoek en tot 2040 nog eens uit te breiden naar 40.000 is goede bereikbaarheid topprioriteit. Stations hebben een ruimer jasje nodig en het spoor moet worden uitgebreid. Daarnaast is ook het behoud van directe verbindingen met het westen van Nederland essentieel.

Goede bereikbaarheid is ook een voorwaarde voor een gezonde economie. De regio zet volop in op veiligheid en digitalisering en er zitten in de spoorzone Apeldoorn en Deventer belangrijke kennis- en ICT-bedrijven. Juist het gebied bij de stations is de plek waar bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden hun kennis van IT en techniek bundelen en gebruiken in de stadscampus.  Kortom: de Stedendriehoek kan niet zonder een goed spoor.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, voorzitter van de Strategische Board van de Regio Stedendriehoek, ontving de topman van NS op het station van Apeldoorn. Een belangrijke spil voor forenzen en studenten van het ROC Aventus en Saxion die hier vanuit de hele regio, en daarbuiten, vanaf het station zo de scholen instappen.

De volgende stop was Deventer, waar Koolmees (na een treinrit van 10 minuten) werd ontvangen door Lars Wijnhoud, wethouder in Deventer. Daar werd het gesprek gevoerd over het noodzakelijke vierde perron om onnodige wachttijd van intercity’s te voorkomen. Dit hangt samen met veel woningbouwplannen rond het station en een extra noord-zuid tunnel voor voetgangers en fietsers waar Rijk en gemeente in investeren. Ook kwamen de belemmeringen van het goederenvervoer aan de orde.

 

Ton Heerts en Wouter Koolmees schudden elkaar de hand op station Apeldoorn

Ton Heerts en Wouter Koolmees op station Apeldoorn

Wouter Koolmees en Lars Wijnhoud staan naast elkaar op station Deventer. Lars houdt een schematische kaart vast van de stationslijnen in de regio.

Wouter Koolmees en Lars Wijnhoud op station Deventer