Mobiliteit

Duurzamer en gezonder door de regio reizen; loket deelmobiliteit geopend

19 september 2023

Om duurzamer en gezonder te reizen speelt het delen van vervoersmiddelen een belangrijke rol. Meer deelmobiliteit, zoals fietsen, auto’s en scooters, leidt tot minder files en een schonere omgeving. Daarom streven wij naar meer deelvervoer. Het is ook belangrijk dat je je kunt bewegen in een groot gebied en dat je rit niet bij de gemeentegrens ophoudt.

Als Regio Stedendriehoek zijn wij trots dat wij samen met Royal HaskoningDHV en de Provincie Overijssel aan de slag gaan met het loket deelmobiliteit. Het loket brengt de vraag van gemeenten, bedrijven en burgerinitiatieven en die van aanbieders van deelauto’s fiets en en scooters samen. Het loket helpt onze regio op weg naar deelmobiliteit.

ℹ️     Een online loket waar gemeenten, aanbieders en betrokkenen informatie kunnen vinden, vragen kunnen stellen of kunnen overleggen over nieuwe initiatieven;
🔎 Een werkplaats Deelmobiliteit waar ruimte is voor verdieping op specifieke thema’s;
➡️ Producten en diensten om deelmobiliteit in de regio verder te brengen.