Regionale Economie van de Toekomst

Energiekoplopers in Apeldoorn en Epe ontmoeten elkaar bij Achmea

14 augustus 2023

Energiekoplopers Apeldoorn en Epe, een netwerk van ruim twintig bedrijven uit de proces- en maakindustrie, werkt nauw samen op het gebied van energiebesparing. Recent had deze club van koplopers voor het eerst sinds lange tijd weer een fysieke bijeenkomst. Das was bij Achmea in Apeldoorn. Een mooi voorbeeld van een koploper, want de locatie in Apeldoorn moet in 2025 energieneutraal zijn.

Energiekoplopers Apeldoorn Epe werkt nauw samen om de energietransitie te versnellen. Dat gebeurt door samen te werken en kennis te delen. De twintig grote bedrijven zijn geselecteerd op basis van grootte in zowel fte, omzet als energiegebruik. Het gaat om bedrijven in de maak- en procesindustrie die ook groot zakelijke gebruikers zijn. De leden leren van elkaar op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Dat doen ze onder meer door hun kennis en ‘best practices’ met elkaar te delen. Hierdoor maken deze energie intensieve bedrijven belangrijke stappen in de energietransitie en besparingsopgaven. Dit doen ze samen met gemeente Apeldoorn, gemeente Epe, Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Saxion, provincie Gelderland en Regio Stedendriehoek. 

File op het elektriciteitsnet

Thema van deze bijeenkomst was netcongestie – file op het elektriciteitsnet- en netbalancering. Procesbegeleider Bruno Mulder: ‘In het bedrijfsleven ligt de focus vooral op productie en winst. Het is daarom heel prettig voor de energiecoördinatoren van de grote bedrijven om tijdens de bijeenkomsten vrijuit met elkaar te kunnen sparren. In de besloten en vertrouwelijke bijeenkomsten inspireren ze elkaar, maar worden bijvoorbeeld ook in onderling vertrouwen praktische tips en andere zaken uitgewisseld. We maken allemaal een ander product, maar we hebben daarvoor wel allemaal energie nodig. En die in de transitie naar duurzame energie, vinden we elkaar.’ 

Bijeenkomsten

Het delen van kennis gebeurt tijdens gesloten bijeenkomsten waarin de bedrijven vooral bij elkaar in de keuken kijken en van elkaars processen leren. Thema’s zijn onder meer het vervangen aardgas, de inzet van restwarmte, waterstof en biogas. Ook duurzame opwekking zoals windenergie en zonne-energie, Smart Industry, smart grid én het verspreiden van de duurzaamheidsambitie en kennis naar bedrijven buiten het netwerk komen veelvuldig aan bod.  

Meer weten?

Energiekoplopers Apeldoorn Epe is een initiatief van gemeenten Apeldoorn en Epe en Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Ook Saxion, Oost NL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Regio Stedendriehoek doen mee. Het netwerk wordt financieel ondersteund door provincie Gelderland. Bruno Mulder van Meta BV is procesbegeleider van de Energiekoplopers Apeldoorn en Epe. Vragen, ideeën of wil je meedoen? Mail naar bruno.mulder@metabv.nl.